Η δύναμη της προπαγάνδας

 

η δύναμη της προπαγάνδας

[Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου]

info