Νεοελληνική Γλώσσα (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

EIPHNH – ΠOΛEMOΣ

Σ' αυτή την ενότητα:

Θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται στη γλώσσα μας οι έννοιες του σκοπού και της αιτίας.

Θα μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται στη γλώσσα μας οι έννοιες του σκοπού και της αιτίας.

Θα ασκηθούμε στη σωστή χρήση του υποταγμένου λόγου και ιδιαίτερα των δευτερευουσών τελικών και αιτιολογικών προτάσεων.

Θα μελετήσουμε τη δομή των κειμένων για να κατανοήσουμε πώς αναλύονται τα κείμενα στα συστατικά τους (παραγράφους, προτάσεις, λέξεις).

Θα επισημάνουμε λέξεις που έχουν την ίδια ή παρόμοια προφορά και διαφορετική ορθογραφία.

Θα μιλήσουμε για την ειρήνη και τον πόλεμο και θα σκεφτούμε πώς μπορεί ο καθένας μας και όλοι μαζί να αγωνιστούμε για την αποτροπή του πολέμου και την επικράτηση της ειρήνης.

Πάμπλο Πικάσο, Πόλεμος, 1952 (λεπτομέρεια), στο Τίμοθυ Χίλτον, Πικάσο, μτφρ. Ανδρέας Ρικάκης, εκδ. Υποδομή, 1982

Πάμπλο Πικάσο, Ειρήνη, 1952 (λεπτομέρεια), στο Αντονίνα Βαλλαντέυ, Πάμπλο Πικάσο, μτφρ. Σ. Πρωτοπαπάς, εκδ. Γκοβόστη, 1993