Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία (Β Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αψβούργοι Δυναστεία που κυριάρχησε στην Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (1278-1918).
Βιομηχανική Επανάσταση Ριζικός οικονομικός μετασχηματισμός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αγγλία κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και επεκτάθηκε κατά το 19ο αιώνα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έλαβε χώρα κυρίως στη βιοτεχνία, η οποία με τη χρήση νέων πηγών ενέργειας (γαιάνθρακας και ατμός) και μηχανών μετεξελίχτηκε σε βιομηχανία, αλλά επεκτάθηκε και στις μεταφορές, με τη χρήση του σιδηροδρόμου και του ατμόπλοιου.
Βούλα Έγγραφο που έφερε τη σφραγίδα του πάπα της Ρώμης.
Γαληνοτάτη Δημοκρατία Ονομασία του ναυτικού κράτους της Βενετίας που υποδηλώνει σταθερότητα.
Δίαιτα Το ανώτατο συμβούλιο των αντιπροσώπων των ευγενών, του κλήρου και των αστών στην αυτοκρατορική Γερμανία και σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
Διαφωτισμός Πνευματικό κίνημα του 18ου αι. που επιδίωκε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και γενικότερα τη βελτίωση του ανθρώπου. Ξεκίνησε από τη Γαλλία και επεκτάθηκε βαθμιαία και στην υπόλοιπη Ευρώπη Οι φορείς του κινήματος (φιλόσοφοι και διαφωτιστές) πίστευαν ότι θα υπάρξει πρόοδος και ότι η επιστήμη και η λογική θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να απαλλαγεί από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.
Διομολογήσεις Εμπορικές συμφωνίες αποικιακού χαρακτήρα, με τις οποίες η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρούσε προνόμια στις ευρωπαϊκές δυνάμεις, με μοναδικό αντάλλαγμα τη φιλία τους. Με αυτές νομιμοποιήθηκε η εκμετάλλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Δραγουμάνος/Δραγομάνος Διερμηνέας, υψηλόβαθμο αξίωμα στο Οθωμανικό Κράτος, το οποίο κατελάμβαναν χριστιανοί, κυρίως Έλληνες, επειδή οι μουσουλμάνοι δεν μάθαιναν ξένες γλώσσες. Ο Μεγάλος Δραγομάνος της Υψηλής Πύλης εκτελούσε καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών. Σημαντική ήταν και η θέση του Δραγομάνου του Στόλου της Άσπρης Θάλασσας (του Αιγαίου).
Εκλέκτορες Οι επτά γερμανοί ηγεμόνες που συμμετείχαν στην εκλογή του γερμανού αυτοκράτορα.
Ελέω Θεού βασιλεία Πολιτική αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο μονάρχης έχει λάβει εντολή διακυβέρνησης από τον Θεό, στον οποίο και μόνο λογοδοτεί.
Εμπειρισμός Θεωρία που δέχεται ως πηγή της γνώσης και κριτήριο της αλήθειας την εμπειρία.
Ένδοξη Επανάσταση (1688) Επανάσταση των άγγλων ευγενών και των άγγλων αστών, η οποία έφερε στο προσκήνιο την αγγλική αστική τάξη. Ονομάστηκε ένδοξη, για να διακρίνεται από την επανάσταση του Κρόμβελ, στην οποία συμμετείχαν και τα λαϊκά στρώματα.
Ευαγγελιστάριο Λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει τις περικοπές του Ευαγγελίου που αναγιγνώσκονται κατά τη διάρκεια των ιερών
Ησυχασμός Θεολογικό κίνημα. Σύμφωνα με τους Ησυχαστές, η επικοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται με τη μοναξιά, τη σιωπή, τον ασκητισμό και την προσευχή.
Habeas Corpus Η φράση είναι λατινική και σημαίνει επί λέξει «ας έχεις το σώμα». Για την πρακτική σημασία της, βλ. σχετικό παράθεμα.
Κεφαλαιοκρατικό ή καπιταλιστικό σύστημα Οικονομικό σύστημα που εμφανίστηκε στη Δυτική Ευρώπη με τις μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις και αναπτύχτηκε ιδιαίτερα με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Σ' αυτό τα μέσα παραγωγής κατέχουν και εκμεταλλεύονται οι κεφαλαιοκράτες.
Κλασικισμός- Νεοκλασικισμός Πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που μιμούνται την κλασική αρχαιότητα. Ένα λογοτεχνικό ή εικαστικό έργο θεωρείται κλασικό, όταν χαρακτηρίζεται από αρμονία, ισορροπία, σωστές αναλογίες και χρωματισμούς, ρυθμό και υψηλό ήθος. Στο νεοκλασικισμό αυτό αποκτά και κοινωνική σημασία, συνδεόμενο με τον αγώνα για ελευθερία
Κονσέρτο Είδος μουσικής σύνθεσης για ένα ή περισσότερους σολίστ και ορχήστρα.
Μαγιορδόμος ή αυλάρχης Ο επικεφαλής αξιωματούχος των ανακτόρων και έμπιστος του βασιλιά στο Φραγκικό κράτος.
Μαικήνας Ηγεμόνας ή εύπορος αστός που ενισχύει οικονομικά τον πολιτισμό και την τέχνη.
Μεγάλος βεζίρης Ο ανώτατος αξιωματούχος του Οθωμανικού Κράτους, ένα είδος πρωθυπουργού.
Μεταποιητικός ή δευτερογενής τομέας παραγωγής Περιλαμβάνει την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία.
Μοναχικό τάγμα Κοινότητα μοναχών που αποδέχονται και τηρούν τους ίδιους κανόνες. Τα κυριότερα μοναχικά τάγματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ήταν των Φραγκισκανών, των Δομηνικανών και των Κινστερκιανών.
Μικρογραφία ή μινιατούρα Ζωγραφική μικρών διαστάσεων πάνω σε βιβλίο.
Μικροτεχνία Κατηγορία έργων τέχνης που έχουν μικρές διαστάσεις.
Μνημειακή ζωγραφική Η μεγάλων διαστάσεων ζωγραφική σε ναούς και άλλα κτίρια.
Όπερα Πολύμορφο έργο, συνήθως με μυθολογικά θέματα, στο οποίο συνδυάζονται η μουσική, το δράμα, η πρόζα, η ποίηση, ο χορός, η σκηνογραφία κ.ά.
Ορατόριο Μουσικό έργο που έχει συνήθως θρησκευτικό περιεχόμενο και μοιάζει με όπερα, χωρίς όμως το στοιχείο της σκηνικής δράσης, με αφηγηματικά στοιχεία, άριες, φωνητικά και χορωδιακά μέρη, ορχηστρικές εισαγωγές ή ενδιάμεσες παρεμβολές.

Ορθολογισμός

Φιλοσοφική θεωρία που δίνει έμφαση στη λογική απόδειξη της αλήθειας.
Πρεσβυτεριανοί Προτεστάντες που δεν αποδέχονται το επισκοπικό αξίωμα και υποστηρίζουν ότι η εκκλησία πρέπει να διοικείται από πρεσβυτέρους
Πουριτανοί Μέλη της πρεσβυτεριανής εκκλησίας της Αγγλίας που πίστευαν ότι η λατρεία και η εκκλησιαστική πρακτική πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στην αγία Γραφή.
Προοπτική Η τεχνική με την οποία οι ζωγράφοι δίνουν την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης, δηλαδή του βάθους της σύνθεσης, πάνω στη δισδιάστατη επιφάνεια του πίνακα.
Προστασία Παρεχόταν από τους δυνατούς γαιοκτήμονες στους αδύνατους, οι οποίοι σε αντάλλαγμα πλήρωναν φόρο σε είδος ή εργάζονταν στα κτήματά τους.
Προστατευτισμός ή Μερκαντιλισμός Οικονομική πρακτική μάλλον παρά θεωρία, που είχε επικρατήσει στην Ευρώπη από το 16ο ως το 18ο αι. Κατ' αυτή ο πλούτος μιας χώρας βασιζόταν στα αποθέματα των πολύτιμων μετάλλων που διέθετε. Έτσι το κράτος επιδίωκε να έχει ενεργητικό εμπορικό ισοζύγιο και παρενέβαινε, ενθαρρύνοντας τις εξαγωγές και αποθαρρύνοντας τις εισαγωγές.
Πρωτογενής τομέας Η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Ραγιάδες (reaya) Το σύνολο του πληθυσμού, με εξαίρεση τις αξιωματούχους, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο όρος δήλωνε από το 18ο αι. μόνο τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς, κυρίως τους χριστιανούς, που ζούσαν άθλια λόγω των φόρων και της καταπίεσης των Τούρκων.
Ρομαντισμός Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό ρεύμα που δίνει έμφαση στα συναισθήματα (Α΄ μισό 19ου αι.)
Συμφωνία Εκτενής μουσική σύνθεση για ορχήστρα.
Τριτογενής τομέας Ο τομέα της οικονομίας που αφορά τις υπηρεσίες (εμπόριο, τράπεζες, μεταφορές).
Τροβαδούροι Οι τροβαδούροι (trouvar-trobar = επινοώ) ήταν οι τραγουδιστές της Ν. Γαλλίας. Στη Β. Γαλλία ονομάζονταν τροβάροι και στη Γερμανία Minnesanger (ερωτικοί τραγουδιστές).
Υπερρεαλισμός ή Σουρρεαλισμός Λογοτεχνικό και κίνημα του 20ου αι. που βασίζεται στη θεωρία του S. Freud και επιδιώκει την έκφραση του υποσυνείδητου κόσμου, που στηρίζεται στο όνειρο και τη φαντασίωση.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ.
I. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ά ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Κωνσταντίνος Α΄ 324-337 Σταυράκιος 811
Κωνστάντιος 337-361 Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές 811-813
Ιουλιανός 361-363 Λέων Ε΄ 813-820
Ιοβιανός 363-364 Μιχαήλ Β΄ 820-829
Ουάλης 364-378 Θεόφιλος 829-842
Θεοδόσιος A' 379-395 Μιχαήλ Γ΄ 842-867
Αρκάδιος 395-408 Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
Θεοδόσιος Β΄ 408-450 Βασίλειος Α΄ 867-886
Μαρκιανός 450-457 Λέων ΣΤ΄ 886-912
Λέων Α΄ 457-474 Αλέξανδρος 912-913
Λέων Β΄ 474 Κωνσταντίνος Ζ' 913-959
Ζήνων 474-491 Ρωμανός Α΄ Λακαπηνός 920-944
Αναστάσιος Α΄ 491-518 Ρωμανός Β΄ 959-963
Ιουστινος Α΄ 518-527 Νικηφόρος Β΄ Φωκάς 963-969
Ιουστινιανός Α΄ 527-565 Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής 969-976
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Α΄
Βασίλειος Β΄ 976-1025
Ιουστινος Β΄ 565-578 Κωνσταντίνος Η' 1025-1028
Τιβέριος Α΄ 578-582 Ρωμανός Γ΄ Αργυρός 1028-1034
Μαυρίκιος 582-602 Μιχαήλ Δ΄ 1034-1041
Φωκάς 602-610 Ζωή και Θεοδώρα 1042
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος 1042-1055
Ηράκλειος 610-641 Θεοδώρα 1055-1056
Κώνστας Β΄ 641-668   (δεύτερη βασιλεία)
Κωνσταντίνος Δ΄ 668-685
ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ιουστινιανός Β΄ 685-695 Μιχαήλ ΣΤ΄ 1056-1057
  (πρώτη βασιλεία) Ισαάκ Α΄ Κομνηνός 1057-1059
Λεόντιος 695-698
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΥΚΩΝ
Τιβέριος Β΄ 698-705 Κωνσταντίνος Ι' Δούκας 1059-1067
Ιουστινιανός Β΄ 705-711 Ρωμανός Δ΄ Διογένης 1067-1071
  (δεύτερη βασιλεία) Μιχαήλ Ζ' Δούκας 1071-1078
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης 1078-1081
Φιλιππικός 711-713
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
Αναστάσιος Β΄ 713-715 Αλέξιος Α΄ 1081-1118
Θεοδόσιος Γ΄ 715-717 Ιωάννης Β΄ 1118-1143
Η ΣΥΡΙΑΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
Μανουήλ Α΄ 1143-1180
Λέων Γ΄ 717-741 Αλέξιος Β΄ 1180-1183
Κωνσταντίνος Ε΄ 741-775 Ανδρόνικος Α΄ 1183-1185
Λέων Δ΄ 775-780
ΑΓΓΕΛΟΙ
Κωνσταντίνος ΣΤ΄ 780-797 Ισαάκ Β΄ 1185-1195
Ειρήνη 797-802 Αλέξιος Γ΄ 1195-1203
Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΡΙΟΥ
Ισαάκ Β΄ (δεύτερη βασιλεία) και
Νικηφόρος Α΄ 802-811 Αλέξιος Δ΄ 1203-1204
Αλέξιος Ε΄ Μούρτζουφλος 1204 Ανδρόνικος Β΄ 1282-1328
ΛΑΣΚΑΡΙΔΕΣ (ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ)
Ανδρόνικος Γ΄ 1 328-1341
Θεόδωρος Α΄ 1204-1222 Ιωάννης Ε΄ 1341-1391
Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης 1222-1254 Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός 1347-1354
Θεόδωρος Β΄ 1254-1258 Ανδρονικος Δ΄ 1376-1379
Ιωάννης Δ΄ 1258-1261 Ιωάννης Ζ' 1390
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ
Μανουήλ Β΄ 1391-1425
Μιχαήλ Η' 1261-1282 Ιωάννης Η' 1425-1448
    Κωνσταντίνος ΙΑ΄ 1449-1453

II. TA ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

324-333 Ίδρυση και οικοδόμηση της Κων/λης   533-4 Καθυπόταξη Βανδαλικού Κράτους
325 Σύνοδος της Νίκαιας   535-55 Καθυπόταξη Οστρογοτθικού Βασιλείου
343 Οι Γότθοι και άλλοι Γερμανοί βαπτίζονται χριστιανοί (Αρειανοι)   562 Συνθήκη ειρήνης μεταξύ Περσίας και Βυζαντίου
378 Ήττα του Ουάλη στην Αδριανούπολη   Τέλη 6ου αι. Εισβολές Αβάρων και Σλάβων
395 Διαίρεση της αυτοκρατορίας σε δύο μέρη.   620 Οι Πέρσες κατακτούν την Εγγύς Ανατολή
425 Ίδρυση Πανεπιστημίου Κων/λης   626 Άβαροι και Πέρσες πολιορκούν την Πόλη, αλλά αποκρούονται
431 Σύνοδος Εφέσου   627 Οι Πέρσες συντρίβονται κοντά στη Νινευί και αποδίδουν τα κατακτηθέντα εδάφη στο Βυζάντιο
438 Δημοσίευση Θεοδοσιανού Κώδικα   636 Οι Άραβες νικούν τους Βυζαντινούς στη μάχη του Ιερομιακος (Yarmuk)
451 Σύνοδος Χαλκηδόνας   638. Ο χαλίφης Ομάρ κατακτά τα Ιεροσόλυμα.
457 Ο Λέων Α΄ στέφεται αυτοκράτορας (από τον πατριάρχη για πρώτη φορά)   640 Οι Άραβες αρχίζουν την κατάκτηση της Αιγύπτου και της Βόρειας Αφρικής
482 Ενωτικόν Ζήνωνος και έναρξη 30ετούς σχίσματος μεταξύ Ρώμης και Κων/λης   655 «Ναυμαχία των Ιστών» και νίκη των Αράβων επί των Βυζαντινών
493 Ο Θευδέριχος γίνεται κύριος της Ιταλίας   678 Η πρώτη επίθεση του αραβικού στόλου κατά της Κων/λης αποτυγχάνει
529 Δημοσίευση Ιουστινιάνειου Κώδικα και αναστολή λειτουργίας της Νεοπλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα   680 Εγκατάσταση Βουλγάρων νοτίως του Κάτω Δούναβη και ίδρυση Βουλγαρικού Κράτους
532 Στάση του Νίκα - έναρξη ανοικοδόμησης Αγίας Σοφιας-Διαμόρφωση ρυθμού βασιλικής με τρούλο   697 Οι Άραβες κατακτούν την Καρχηδόνα
533 Δημοσίευση της συλλογής «Πανδέκτη»      

 

718 Οι Άραβες αποκρούονται μπροστά στην Πόλη   965 Οι Βυζαντινοί ανακτούν την Κύπρο
730 Έναρξη εικονομαχίας   968 Ο Νικηφόρος Φωκάς κατακτά τη Συρία
751 Οι Λομβαρδοί κατακτούν το Εξαρχάτο της Ραβέννας   975 Ο Ιω. Τζιμισκής προελαύνει ως την Παλαιστίνη
754 Εικονοκλαστική σύνοδος της Ιέρειας   988 Εκχριστιανισμός του κράτους του Κιέβου
787 Σύνοδος της Νίκαιας: Καταδίκη της εικονομαχίας   11ος αι. Το λόγιος έπος του Διγενή Ακρι τα - Διαμόρφωση του οκταγωνικού ρυθμού.
805 Ήττα των Σλάβων της Πάτρας: Αποκατάσταση της βυζαντινής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο   1014 Ο Βασίλειος Β΄ εκμηδενίζει τον στρατό και το κράτος των Βουλγάρων του τσάρου Σαμουήλ
811 Ο βούλγαρος χάνος Κρούμος κατατροπώνει και εξοντώνει τον Νικηφόρο Α΄   1054 Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών
826 Οι Άραβες αποσπούν από το Βυζάντιο την Κρήτη   1071 Ήττα του Διογένη Δ΄ από τους Σελτζούκους στο Ματζικέρτ της Αρμενίας
827 Οι Άραβες αρχίζουν την κατά κτηση της Σικελίας   1077 Οι Σελτζούκοι κατακτούν τα Ιεροσόλυμα
843 Αναστήλωση εικόνων και τέλος εικονομαχίας   1080 Ο Σουλεϊμάν Α΄ ιδρύει το Σουλτανάτο του Ρουμ
9ος αι. Διαμόρφωση ρυθμού σταυροειδούς με τρούλο   1081 Ο Ροβ. Γυισκάρδος κατακτά το Δυρράχιο και εισδύει στη Μακεδονία και Θεσσαλία
860 Πρώτη εκστρατεία Ρώσων κατά της Κων/λης   1082 Εμπορική συνθήκη Βυζαντίου και Βενετών
863 Ιεραποστολή Μοραβίας-Νίκη κατά Αράβων στη μάχη του Λαλακάοντος   1096-99 1η Σταυροφορία: Κατάκτηση Νίκαιας (1097), Αντιόχειας (1098) και Ιεροσολύμων (1099)
864 Εκχριστιανισμός Βουλγαρίας   1122 Καταστροφή των Πετσενέγων
867 Ο Φώτιος αφορίζει τον πάπα Νικόλαο Α΄. Αρχή Φωτιειου Σχίσματος   1147-9 2η Σταυροφορία. Οι Σταυροφόροι αποτυγχάνουν στη Μ. Ασία
902 Οι Άραβες κατακτούν το Ταυρομένιον (Taormina)   1186 Η Βουλγαρία αποσπάται από το Βυζάντιο και η βυζαντινή κυριαρχία στα Βαλκάνια καταρρέει
904 Οι Άραβες λεηλατούν τη Θεσσαλονίκη   1189-92 3η Σταυροφορία. Το Βυζάντιο χάνει την Κύπρο
944 Οι Βυζαντινοί ανακτούν τη συριακή Έδεσσα   1202-4 4η Σταυροφορία και άλωση της Πόλης
10ος αι. Ακριτικά τραγούδια      
961 Οι Βυζαντινοί ανακτούν την Κρήτη      

 

1224 Ο Θεόδωρος Άγγελος της Ηπείρου κατακτά το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης   1393 Οι Οθωμανοί κατακτούν την Βουλγαρία
1225 Ο Ιωάννης Βατάτζης της Νίκαιας αποσπά τη Μ. Ασία από τους Λατίνους   1402 Μάχη της Άγκυρας και ήττα των Οθωμανών από τους Μογγόλους
1261 Ο Μιχαήλ Η' ανακτά την Πόλη και αποκαθιστά και ανακτά το Μυστρά και άλλα φρούρια του Μορέως   1430 Οι Οθωμανοί κατακτούν τη Θεσσαλονίκη
1282 Ο Σικελικός Εσπερινός ματαιώνει την επίθεση του Καρόλου Δ΄ κα τά του Βυζαντίου   1431 Καταλύεται η ηγεμονία της Αχαΐας και η Πελοπόννησος περιέρχεται στους Έλληνες
1300 Όλη η Μ. Ασία περιέρχεται στους Οθωμανούς   1439 Ένωση των δύο εκκλησιών στη Φλωρεντία
1310/1 Οι Καταλανοί νικούν τους Φρά γκους στη μάχη του Κηφισού και γίνονται κύριοι της Αθήνας   1444 Ο Μουράτ Β΄ νικά τους χριστιανούς σταυροφόρους στη Βάρνα της Βουλγαρίας
1326 Η Προύσα γίνεται πρωτεύουσα του Οθωμανικού Κράτους   1453 Ο Μωάμεθ Β΄ κυριεύει την Κων/λη και καταλύει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
1354 Η κατάκτηση της Καλλίπολης εγκαινιάζει τις οθωμανικές κατακτήσεις στην Ευρώπη   1456 Η Αθήνα πέφτει στα χέρια των Οθωμανών
1368/9 Η Αδριανούπολη γίνεται πρωτεύουσα των Οθωμανών   1460 Οι Οθωμανοί κατακτούν την Πελοπόννησο
1389 Οι Οθωμανοί νικούν τους Σέρβους στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου (Κόσοβο).   1461 Οι Οθωμανοί κατακτούν την Τραπεζούντα

 

III. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

5ος-6ος αι. Μετανάστευση λαών, εισβολές βαρβάρων   751 Ο Πιπινος Βραχύς στέφεται βασιλιάς των Φράγκων και ιδρύει τη δυναστεία των Καρολιδών
476 Πτώση Δυτ., Ρωμ. Κράτους, αρχή Μεσαίωνα   768-774 Ο Καρλομάγνος βασιλιάς των Φράγκων
481 Εγκαθίδρυση Μεροβιγγείων   800 Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτο¬ κράτορας
481-511 Χλωδοβίκος Α΄, βασιλιάς των Φράγκων   843 Συνθήκη του Βερντέν και τριχοτόμηση του Φραγκικού Κράτους
496 Βάπτιση Χλωδοβίκου Α΄   8ος-9ος αι. Έναρξη διαμόρφωσης φεουδαρχίας
6ος-7ος αι. Νέες επιδρομές λαών στην Ευρώπη   9ος-10ος αι. Επιδρομές Σαρακηνών, Μαγυάρων και Νορμανδών στην Ευρώπη
732 Ο Κάρολος Μαρτέλος αναχαιτίζει τους Άραβες στο Πουατιέ      

 

962 Ο Όθων Α΄ στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους   1517-1555 Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση
987 Ο Ούγος Καπέτος στέφεται βασιλιάς της Γαλλίας και ιδρύει τη δυναστεία των Καπετιδών   1519-1522 Πρώτος περίπλους της γης
11ος αι. Καινοτομίες στη γεωργία, ανάπτυξη πόλεων και εμπορίου, ρομανικός ρυθμός   1520 Ο Λούθηρος καίει τη βούλα του πάπα
1066 Ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής βασιλιάς της Αγγλίας   1529 Πρώτη πολιορκία Βιέννης
1075 Έναρξη της διαμάχης για την περιβολή   1535 Πρώτες Διομολογήσεις Γαλλίας με Οθωμανούς
12ος αι. Γοτθικός ρυθμός   1555 Ειρήνη Αυγούστας
1122 Κονκορδάτο της Βορμς και λήξη της διαμάχης για την περιβολή   1571 Κατάληψη Κύπρου από τους Τούρκους, ναυμαχία Ναυπάκτου
13ος αι. Έναρξη παρακμής φεουδαρχίας   1572 Νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου
1215 Μεγάλος Χάρτης Δικαιωμάτων   1598 Διάταγμα Νάντης
14ος αι. Κρίση της φεουδαρχίας, λαϊκές εξεγέρσεις   1618-48 Τριακονταετής Πόλεμος
1305-1377 Αιχμαλωσία της Αβινιόν   1648 Συνθήκη της Βεστφαλίας
1337-1453 Εκατονταετής πόλεμος   1669 Κατάληψη Κρήτης από τους Τούρκους
1345-1400 Μαύρος Θάνατος   1683 Δεύτερη πολιορκία Βιέννης από
1450 περ. Εφεύρεση τυπογραφίας   1685 Ανάκληση Διατάγματος Νάντης
15ος- 16ος αι. Ανακαλύψεις, Αναγέννηση, Αν θρωπισμός   1688 Ένδοξη Επανάσταση
1453 Ο Μωάμεθ Β΄ παραχωρεί προνόμια στον πατριάρχη Γεννάδιο Β΄   1688-1789 Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
1492 Ανακάλυψη Αμερικής και έναρξη Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας   1750-1821 Νεοελληνικός Διαφωτισμός
    1750-1800 Έναρξη Βιομηχανικής Επανάστασης
    1774 Συνθήκη Κιοουτσούκ Καϊναρτζή
    1789 Γαλλική Επανάσταση

 

Βιντεοκασεττες-CD-Rom για το Βυζάντιο

  1. Ευ. Χρυσός-Μ. Στασινοπούλου (επιμ.), Κωνσταντινούπολη. Η ίδρυση μιας παγκόσμιας πρωτεύουσας. Το μάθημα που δεν έγινε, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 1995.
  2. Ε. Χρυσός (επιμ.), ΣΟΦΙΑ, μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για το Βυζάντιο, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, Αθήνα 1995
  3. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινσιτούτο, Από το παρόν στο παρελθόν. Βυζαντινή Ιστορία Β΄ Γυμνασίου. Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ "Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού"


Τόποι του Διαδίκτυου για τη Βυζαντινή Ιστορία

Διδάσκοντες και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν στο Διαδικτυο (Internet) μεγάλο αριθμό διαδικτυακών τόπων (sites) σχετικών με τη μεσαιωνική ιστορία, που προσφέρουν πρωτογενές υλικό (πηγές), συνθετικές εργασίες και βιβλιογραφίες,αν πληκτρολογήσουν τις ακόλουθες δύο γενικές αναφορές: «Internet Medieval Sourcebook» και «Doaks Economic History of Byzantium». Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτού του τεράστιου υλικού είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σπ. Ασδραχάς-Καραπιδάκης Ν. Ελληνική Οικονομική Ιστορία ΙΕ΄-ΙΘ' αι. τ. 1-2, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003.
Απ. Βακαλόπουλος Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Τουρκοκρατία τ. Β΄ (1453-1669), τ. Δ΄ (1669- 1912), Θεσσαλονίκη 1973-1976.
S. Bernstein-P. Milza Ιστορία της Ευρώπης. Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κρά¬τη, τ. Α΄ (5ος- 18ος αι.), μετ. Α. Δημητρακόπουλος, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.
F. Braudel Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός. Οι δομές της καθημερινής ζωής, το δυνατό και το αδύνατο, τ. 1-2, μετ. Αικ. Ασδραχά, Εκδόσεις Μορφωτικού Ινστιτούτου Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1995-8.
J. Burckhardt Ο πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, μετ. Μ.Τοπάλη, εκδ. Νεφέλη 1997.
E. Burns Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισμό της Νεώτερης Ευρώπης, τ. Α΄ , μετ. Τ. Βαρβέρης, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1983.
Αικ. Χριστοφιλοπούλου Βυζαντινή Ιστορία, 3 τόμοι, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991-1997.
Ευ. Χρυσός Το Βυζάντιον και οι Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972.
G. Dagron Η γέννηση μιας πρωτεύουσας, Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της, 330-451, μετ. Μ. Λουκάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.
Α. G. Debus Άνθρωπος και φύση στην Αναγέννηση, μετ. Τ. Τσιαντούλας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.
Α. Δεληβορριάς Interpretatio Christiana, στο Ευφρόσυνον: Αφιέρωμα στον Μανώλη Χατζηδάκη, Αθήνα 1991, σ. 107-123.
Κ. Γιαννακόπουλος Βυζάντιο και Δύση, μετ. Ε. Βαρουξάκη, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1985.
E. Γλύκατζη - Αρβελέρ Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, μετ. Τ. Δρακοπούλου, 4η έκδοση, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 1992.

 

J. Le Goff Οι διανοούμενοι στο Μεσαίωνα, εκδ. Κέδρος, 2002.
J. Le Goff Ο πολιτισμός της μεσαιωνικής Δύσης, με. Ρ. Μπενβενίστε, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.
N. Hampson Ο Διαφωτισμός, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 1994.
A. Hauser Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1970.
E. Hobsbawm Η γένεση της Βιομηχανικής Επανάστασης, Κείμενα Ευρωπαϊκής Ιστορίας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1985, 101-121.
H. Hunger Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια και κοσμική λογοτεχνία των Βυζαντινών, τ. 1-3, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1987-94.
Θ.Ιωάννου Εμπορικές σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας κατά το 18ο αι., Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, Λευκωσία 2002.
ΙEE Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ'-Η'-Θ'-Ι'-ΙΑ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974-8.
M. Kaplan Βυζάντιο και Ελλάδα, μετ. Μ. Βερέττας, σειρά Ανακαλύψεις-Ιστορία, εκδ. Α. Δεληθανάσης, Αθήνα 1994.
Ι. Καραγιαννόπουλος Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τόμος Β΄, Ιστορία Μέσης Βυζαντινής Περιόδου (565-1081), ανατύπ., εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1987.
Ι. Καραγιαννόπουλος Το Βυζαντινό Κράτος, 4η έκδοση, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996.
Ι. Καραγιαννόπουλος (επιμ.) Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας του Πανεπιστημίου του Καιμπριτζ εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1978.
Ν. Καραπιδάκης Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, 5ος -11ος αι., εκδ. Αλεξάνδρεια, 1996.
Καρτέσιος Λόγος περί της μεθόδου, μετ. Χρ. Χριστιδης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1976.
Π. Κιτρομηλίδης Πολιτικοί στοχαστές των Νεοτέρων Χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1992.
J. Koder Το βυζάντιο ως χώρος. Εισαγωγή στην Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή περιοχή. μετ. Δ. Χ. Σταθακόπουλος, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005
Β. Κρεμμυδάς Νεότερη Ιστορία, 5η έκδοση, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1990.
Β. Κρεμμυδάς-Φ. Πισπιριγκου Ο μεσαιωνικός κόσμος, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1985.
Α. Κυρκίνη-Κούτουλα Η Οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα (Η περίπτωση της Πελοποννήσου, 1715-1821), Αρσενιδης, Αθήνα 1996.
Α. E. Laiou (εκδ.) Economic History of Byzantium, 3 τόμοι, Washington, D. C. 2002.
Μ. Λαμπράκη-Πλάκα Οι πραγματείες περί ζωγραφικής Αλμπέρτι και Λεονάρντο, Βικελαία Δημοτι¬κή Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1988.
P. Lemerle Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αι., μετ. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981.
M. V. Levtchenko Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (από τις αρχές ως το 1453), μετ. Γ. Ν. Βιστάκης, εκδ. Γερ. Αναγνωστιδης, Αθήνα χ.χ.
G. Livet. - R. Mousnier Γενική Ιστορία της Ευρώπης, τ. Γ΄ (1300-1660), μετ. Π. Παπαδόπουλος, τ. Δ΄ (1660-1789), μετ. Α. Τριανταφύλλου, τ. Ε΄ (1789-1848), μετ. Ειρ. Λούβρου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1990.

 

Τ. Κ. Λουγγής Επισκόπηση Βυζαντινής Ιστορίας, Α΄ τόμος (324-1204), εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 2η έκδοση, Αθήνα 1998.
Ν. Μακιαβέλλι Ο Ηγεμόνας, μετ. Ν. Καζαντζάκης, εκδ. Γαλαξίας 1971.
C. Mango Βυζάντιο, η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1988.
Μολιέρος Ο Αρχοντοχωριάτης, μετ. Γ. Ν. Πολίτης, Δωδώνη 1979.
Μ. ντε Μονταινί Δοκίμια, μετ. - εισ. - σημ. Φ. Δ. Δρακονταειδής, Εστία, 1983.
  Μουσεία του Κόσμου, εκδ. Mandatori - Φυτράκης, Αθήνα 1969.
K. Nef Ιστορία της Μουσικής, μετ. Φ. Ανωγειανάκης, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1956.
D. Nicholas Η Εξέλιξη του Μεσαιωνικού Κόσμου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1999.
D. Obolensky Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, μετ. Γ. Τσεβρεμές, τ. 1-2, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Οι μεγάλοι ζωγράφοι, εκδ. Fabbri - Μέλισσα, Αθήνα 1971.
G. Ostrogorsky Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ. 1-3, Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1978-81.
Λ. Πολίτης Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1978.
T. T. Rice Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1997.
St. Runciman Βυζαντινός πολιτισμός, εκδ. Γαλαξίας, Αθήνα 1978.
Ν. Σβορώνος Η βυζαντινή επαρχία, πέντε μαθήματα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη, Βιβλιοθήκη Γενικής Παιδείας 18, [Αθήνα 1991].
Ν. Σβορώνος Το Ελληνικό Έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, προλεγ. Σπ. Ασδραχάς, φιλολ. επιμ. Ν. Βαγενάς, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2004.
G. Vasari Καλλιτέχνες της Αναγέννησης. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια Στ. Λυδάκης, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 1995.
G. Walter Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1999.
N. G. Wilson Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση, μετ. Φ. Πρεβεδούρου-Γεωργίνη, εκδ. Νέα Σύνορα-Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα 1994.

Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους τους εκδότες και εκδοτικούς οίκους από βιβλία των οποίων αντλήθηκε το εικονιστικό υλικό. Ειδικότερα ευχαριστούμε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Τραπέζης της Ελλάδος (ΜΙΕΤ), τις Ιστορικές Εκδόσεις Στέφανος Βασιλόπουλος, τις εκδόσεις Βάνιας, τις εκδόσεις Δεληθανάσης, τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, :

Fabbri - Μέλισσα, Οι μεγάλοι ζωγράφοι, Αθήνα 1971.
Gombrich, E. H., Το Χρονικό της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1994.
Larousse, Ιστορία της Τέχνης, εκδ. ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ.  
Mandatori - Φυτράκη., Μουσεία του Κόσμου, Αθήνα 1969.
Rowling, Marjorie, Η Καθημερινή Ζωή στο Μεσαίωνα, εκδ. Παπαδήμα, 1992.
Ακαδημαϊκή, Γκερμπεσιώτης, Η. και ΣΙΑ Τα 100 Γεγονότα που άλλαξαν τον Κόσμο, Αθήνα.
Εγκυκλοπαίδεια, Πάππυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα  
Εκδοτική Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα.
Καπόπουλος, Κ-Time Life Παγκόσμια Ιστορία, Αθήνα 1991.
Υπουργείο Πολιτισμού, Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν, Αθήνα 1992.
Εθνική Πινακοθήκη,  
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου  
Χόνορ, Χιου - Φλέμιγκ, Τζον, Ιστορία της Τέχνης, τ. 2-3, Εκδόσεις Υποδομή, Αθήνα 1991-2