Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE17_01

18.4       Πολύσημα

eikonaE18_08
Πολύσημο: Μια λέξη με παραπάνω από μία σημασίες,
οι οποίες έχουν σχέση μεταξύ τους και προκύπτουν
συνήθως από μεταφορά.

μεγάλος (= μεγαλόσωμος, ηλικιωμένος, σπουδαίος)
πρόσωπο (του ανθρώπου, του κτίσματος, στη γραμματική)
το χείλος (του ανθρώπου, του ποτηριού, του γκρεμού)
πόδι (του ανθρώπου, του τραπεζιού κτλ.)

 

eikonaE09_22

Τι θα θυμάμαι για... τις σημασίες των λέξεων

 1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις με την πραγ-
  ματική τους σημασία (κυριολεξία), μπορούμε όμως να τις
  χρησιμοποιήσουμε και με κάποια μη πραγματική σημασία
  (μεταφορά).
 2. Συνώνυμα είναι λέξεις που έχουν την ίδια (ή περίπου την
  ίδια) σημασία.
 3. Αντώνυμα είναι λέξεις που έχουν αντίθετη σημασία.
 4. Ομώνυμα είναι οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο αλλά
  έχουν διαφορετική σημασία.
 5. Παρώνυμα είναι λέξεις που μοιάζουν στην προφορά, αλ-
  λά έχουν διαφορετική σημασία.

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE10_53
Πρέπει να θυμάμαι πώς ακριβώς γράφονται τα ομώνυμα, παρώνυ-
μα και τονικά παρώνυμα, επειδή η γραφή τους φανερώνει τη
σημασία τους.
παίρνω – περνώ
ρήμα – ρίμα
κλήμα – κλίμα
κλίνω – κλείνω