Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

8.8       Aόριστες αντωνυμίες

eikonae08_21
τι παράξενη πόλη το
Λονδίνο! Δεν μπορείς να δεις τη
μύτη σου από την ομίχλη. Γεμάτο κόσμο,
όμως. Κάποιοι πηγαίνουν γρήγορα στις
δουλειές τους. Άλλοι χαζεύουν τις βιτρίνες,
γεμάτες ακριβά ρούχα. Κάμποσοι συζητάνε με
φίλους και σχολιάζουν το καθετί. Μερικοί
άλλοι γευματίζουν σε εστιατόρια. Α! Κι 
ένας
παρατηρεί με το στόμα
ανοιχτό. ΕΓΩ!

ένας – μία – ένα  
κάποιος – κάποια – κάποιο

κάθε, καθένας – καθεμιά (καθεμία) – καθένα 
ο τάδε
 
ο δείνα
 
κανένας (κανείς) – καμία (καμιά) – κανένα
 
καθετί
 
τίποτα (τίποτε)
 
μερικοί – μερικές – μερικά

άλλος – άλλη – άλλο

κάμποσος – κάμποση – κάμποσο

Αυτές οι αντωνυμίες λέγονται
αόριστες, επειδή δεν ορίζουν
ακριβώς για ποιον άνθρωπο, ποιο
ζώο ή ποιο πράγμα μιλάμε.

 

eikonaE08_23

Τι θα θυμάμαι για... τις αντωνυμίες

 1. Οι αντωνυμίες αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις.
 2. Οι αντωνυμίες δε σχηματίζουν κλητική.
 3. Οι αντωνυμίες είναι οκτώ ειδών: προσωπικές, κτητικές, αυ-  
  τοπαθείς, δεικτικές, οριστικές, αναφορικές, ερωτηματικές  
  και αόριστες.

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE08_24
Γράφω σε:
 • Η αναφορική αντωνυμία ό,τι παίρνει πάντοτε υποδιαστολή, ενώ ο
  ειδικός σύνδεσμος ότι δεν παίρνει ποτέ υποδιαστολή.
 • Η ερωτηματική αντωνυμία ποιος – ποια – ποιο καθώς και η άκλιτη
  ερωτηματική αντωνυμία τι δεν τονίζονται.
 • Οι αόριστες αντωνυμίες καθένας – καθεμιά (καθεμία) – καθένα,
  κανένας (κανείς) – καμία (καμιά) – κανένα
  και καθετί γράφονται
  σαν μια λέξη.