Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

8.7       Eρωτηματικές αντωνυμίες

eikonaE08_20
Μπερδεύτηκα! Ποιος το έγραψε αυτό το 
βιβλίο και τι εννοεί; Η υπόθεσή του είναι βαρετή και σε
ορισμένα σημεία δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Ίσως, αν
διαβάσω λίγο παραπάνω, να καταλάβω ποιος είναι ο δρά-
στης και πόσοι είναι πραγματικά οι συνεργοί του.
eikonaE08_21

Οι ερωτηματικές αντωνυμίες είναι τρεις:

ποιος – ποια – ποιο

 • Κλίνεται όπως τα επίθετα σε -ος,, -ο,
  αλλά στην αιτιατική του αρσενικού
  γένους σχηματίζει και τύπο ποιον.
  Προσοχή! Η αντωνυμία αυτή δεν τονίζεται!

τι

Άκλιτο – Δεν τονίζεται.

πόσος – πόση – πόσο

Κλίνεται όπως τα επίθετα σε -ος,, -ο.

Η αντωνυμία ποιος – ποια – ποιο
σχηματίζει στη γενική και τους τύπους:

 • ποιανού – ποιανής – ποιανού (ενικός)
  ποιανών
  (πληθυντικός)
 • Μερικές φορές όμως χρησιμοποιείται και
  για τα τρία γένη η αντωνυμία τίνος.