Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

8.2       Kτητικές αντωνυμίες

eikonae08_09
– Δώσε μου πίσω το βιβλίο μου!
– Το βιβλίο μας, θέλεις να πεις...
– Όχι, δικό μου είναι.

Κτητικές αντωνυμίες είναι οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών στη γενική.

  • Χρησιμοποιούμε τις κτητικές αντωνυμίες για να δηλώσουμε σε ποιον ανήκει κάποιο
    πράγμα.
  • Επίσης, κυρίως όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση, χρησιμοποιούμε την αντωνυμία
    δικός,, -ό μου (δικός, -ή, -ό + γενική του αδύνατου τύπου της προσωπικής  
    αντωνυμίας).