Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
eikonaE03_01

12.1       Είδη επιρρημάτων

eikonaE12_05
Με επιρρήματα μπορούμε να περιγράψουμε πολλές διαφο-
ρετικές ιδιότητες της πράξης που δηλώνει το ρήμα. Έτσι,
έχουμε διαφορετικές ομάδες επιρρημάτων.
Τοπικά επιρρήματα:
Πού;
πού, εδώ, εκεί, πέρα, μακριά, κοντά, σιμά, δίπλα,
μέσα, πάνω, κάτω, απέναντι, παντού, κάπου, πουθενά,
ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πλάι, γύρω, έξω,
μεταξύ, αναμεταξύ, μπροστά, μπρος, πίσω, βόρεια,
νότια, ανατολικά, δυτικά, χάμω κ.ά.
Χρονικά επιρρήματα:
Πότε;
πότε, τώρα, τότε, πριν, μετά, σήμερα, αύριο, χτες,
μεθαύριο, πέρ[υ]σι, φέτος, απόψε, αργά, νωρίς,
οποτεδήποτε, όποτε, άλλοτε, κάποτε, ύστερα, έπειτα,
επιτέλους, κιόλας, αμέσως, σπάνια, συχνά, τακτικά,
πότε πότε κ.ά.
Τροπικά επιρρήματα:
Πώς;
πώς, όπως, έτσι, αλλιώς, κάπως, καθόλου,
οπωσδήποτε, μόνο, μαζί κ.ά.
Ποσοτικά επιρρήματα:
Πόσο;
πόσο, όσο, τόσο, οσοδήποτε, κάμποσο, κάπως,
περισσότερο, πολύ, ελάχιστα, λίγο, τουλάχιστον,
εξίσου, σχεδόν, λιγότερο, πάνω κάτω, καθόλου κ.ά.

 

eikonae12_06
Αρκετές φορές, τα επιρρήματα μπορεί να συνοδεύουν επίθετα:

Ο κ. Βρασίδας είναι πάρα πολύ έξυπνος.
Σχεδόν όλοι ήρθαν στο πάρτι του Ορέστη.

Άλλες φορές, τα επιρρήματα προσδιορίζουν όχι το ρήμα αλλά
ολόκληρη την πρόταση:

Ευτυχώς, προλάβαμε το πλοίο.
Ειλικρινά
, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω.

Τα επιρρήματα που προσδιορίζουν μια πρόταση λέγονται προτασιακά επιρρήματα.
Τέτοια είναι τα: απλώς, βέβαια, ίσως, πραγματικά, σίγουρα, τελικά, φυσικά κ.ά.