Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 12

Δίνω περισσότερες πληροφορίες
για μια ενέργεια
ή κατάσταση

Το επίρρημα

eikonaE12_01 eikonaE12_02 eikonaE12_03
Η Αγγελίνα έφυγε για τη
Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Βρασίδας ξέχασε τα
γυαλιά του.
Ο φίλοι του Ορέστη πέρασαν
το ποτάμι.
eikonaE12_04
Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αρκετές! Εγώ θέλω να ξέρω κι
άλλες πληροφορίες. Θέλω να ξέρω πότε έφυγε η Αγγελίνα, πού
ξέχασε τα γυαλιά του ο θείος Βρασίδας και πώς κατάφεραν οι
φίλοι μου να περάσουν στην απέναντι όχθη του ποταμού. Πώς
μπορώ να το κάνω αυτό;
Με πολλούς τρόπους:
1. Με δευτερεύουσες προτάσεις (ενότητα 16.4)
2. Mε προθετικές φράσεις – προσδιορισμούς (ενότητα 16.2 Γ)
3. Με τα επιρρήματα (άκλιτες λέξεις). Για δες:
  • Η Αγγελίνα έφυγε για τη Θεσσαλονίκη χτες.
    Ο κ. Βρασίδας ξέχασε τα γυαλιά του κάπου.
    Οι φίλοι του Ορέστη πέρασαν το ποτάμι εύκολα.

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ Είναι άκλιτες λέξεις που συνοδεύουν τα ρήματα και τα
προσδιορίζουν δίνοντάς μας πληροφορίες για τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο, την
ποσότητα. Τα επιρρήματα, επίσης, συνδέουν προτάσεις (χωρίς να είναι σύνδεσμοι).