Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

ENOTHTA 11

Δίνω περισσότερες πληροφορίες
για ανθρώπους, ζώα, πράγματα
και καταστάσεις με έναν
ακόμη τρόπο

Οι μετοχές

eikonaE11_01
Πώς ήταν οι άνθρωποι στο θέατρο;
Ο Ορέστης και ο Bρασίδας ήταν στενοχωρημένοι, επει-
δή δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν την παράσταση.
Ο ταξιθέτης ήταν νευριασμένος με την κυρία.
Η κυρία ήταν θυμωμένη.
Πώς έφυγαν από το
θέατρο;
Η κυρία με το τεράστιο καπέλο
έφυγε από την παράσταση
τρέχοντας.
Ο Ορέστης και ο µρασίδας
έφυγαν γελώντας.

 

eikonaE11_02
Προσέξατε
κάτι;
Oι παραπάνω λέξεις έχουν φτιαχτεί από
ρήματα:

θυμώνω θυμωμένος
νευριάζω νευριασμένος

τρέχω τρέχοντας
γελώ γελώντας

Οι λέξεις αυτές είναι μετοχές. Φτιάχνονται από ρήματα και
τις χρησιμοποιούμε για να δώσουμε περισσότερες πληρο-
φορίες είτε για το πώς γίνεται αυτό που περιγράφει το ρήμα
είτε για κάποια ονοματική φράση.
Bλέπω ότι άλλες μετοχές κλίνονται και άλλες όχι.
eikonaE11_03 eikonaE11_04 eikonaE11_05
Ο κ. Bρασίδας είναι
θυμωμένος.
Η κυρία είναι θυμωμένη. Tο χελωνάκι είναι
θυμωμένο.
eikonaE11_06 eikonaE11_07 eikonaE11_08
Ο κ. Bρασίδας έφυγε
τρέχοντας.
Η κυρία έφυγε τρέχοντας. Tο χελωνάκι έφυγε
τρέχοντας.

ΜΕTΟΧΕΣ Είναι κλιτές (με κατάληξη -μενος, -μενη, -μενο) ή άκλιτες
(με κατάληξη -οντας/-ώντας) λέξεις που παράγονται από ρήματα.