Γραμματική Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ε. Συνηρημένα ρήματα

eikonaE10_50

Ορισμένα ρήματα κλίνονται με καταλήξεις που προέρχονται από συναίρεση.
Τα ρήματα αυτά λοιπόν τα λέμε συνηρημένα.

eikonaE10_51
Ας σημειώσω την oριστική του ενεστώτα αυτών των ρημάτων
για να μην μπερδεύομαι...
Oριστική Ενεστώτα
τρώω λέω ακούω φταίω
τρώω
τρως
τρώει
τρώμε
τρώτε
τρώνε
λέω
λες
λέει
λέμε
λέτε
λένε
ακούω
ακούς
ακούει
ακούμε
ακούτε
ακούνε
φταίω
φταις
φταίει
φταίμε
φταίτε
φταίνε

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ρήματα κλαίω, καίω, πάω.