Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα

Η γραμματική μου

Σημεία στίξης

(!) Θαυμαστικό: το σημειώνουμε ύστερα από επιφωνήματα και από φράσεις που εκφράζουν συναισθήματα όπως: θαυμασμό, χαρά, λύπη κτλ.
( « » ) Εισαγωγικά: μέσα σ’ αυτά γράφουμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα λέει.
(:) Διπλή τελεία: τη σημειώνουμε μπροστά από τα λόγια κάποιου, τα οποία έχουμε βάλει σε εισαγωγικά.

Ευθύς λόγος

«Μήπως κουράζεσαι, βασιλιά μου;» ρώτησε ο γέροντας.
(Τα λόγια του γέροντα όπως ακριβώς τα είπε ο ίδιος.)

Πλάγιος λόγος

Ο γέροντας ρώτησε το βασιλιά αν κουράζεται.
(Τα λόγια του γέροντα όπως τα μετέφερε ο υπηρέτης στους άλλους.)

Ορθογραφικοί κανόνες στα ουσιαστικά

Τα θηλυκά ουσιαστικά τα οποία τελειώνουν σε -ισσα γράφονται με δύο σ.
Π.χ. η μαγείρισσα, η μέλισσα, ...

Σοφούλα

Τα ουδέτερα ουσιαστικά τα οποία τελειώνουν σε -είο τονίζονται στην προτελευταία συλλαβή και δηλώνουν τόπο, γράφονται με ει. Π.χ. βιβλιοπωλείο, φαρμακείο ...

Κύρια εθνικά ονόματα

Τα κύρια ονόματα που φανερώνουν τόπο ή καταγωγή και ονομάζονται εθνικά αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. Τα επίθετα που βγαίνουν από εθνικά ονόματα όμως αρχίζουν με μικρό γράμμα. Π.χ. Ελλάδα, Έλληνας, Ελληνίδα, ελληνικός

Επιφωνήματα

Είναι άκλιτες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε κάποια συναισθήματα. Π.χ. Mπράβο! Μακάρι! Αλίμονο! Μπα! Αχ! Άιντε! ...

Ύστερα από τα επιφωνήματα βάζουμε θαυμαστικό.

 

Aριθμητικά επίθετα

Γράψε τους αριθμούς με λέξεις, όπως στα παραδείγματα:

1 = ένας, μία, ένα 10 = ..................... 19 = .....................
1ος,-η,-ο = πρώτος -η -ο 10ος = ..................... 19ος = .....................
2 = δύο 11 = ..................... 20 = .....................
2ος = δεύτερος 11ος = ενδέκατος 20ός = εικοστός
3 = τρία 12 = δώδεκα 21 = είκοσι ένα
3ος = τρίτος 12ος = ..................... 21ος = .......... πρώτος
4 = τέσσερις, τέσσερα 13 = δεκατρία 30 = .....................
4ος = ..................... 13ος = δέκατος τρίτος 30ός = τριακοστός
5 = ..................... 14 = ..................... 40 = .....................
5ος = ..................... 14ος = ..................... 40ός = τεσσαρακοστός
6 = ..................... 15 = ..................... 50 = πενήντα
6ος = ..................... 15ος = ..................... 50ός = πεντηκοστός
7 = ..................... 16 = ..................... 100 = .....................
7ος = ..................... 16ος = ..................... 100ός = εκατοστός
8 = ..................... 17 = ..................... 300 = .....................
8ος = όγδοος 17ος = ..................... 300ός = τριακοστός
9 = εννέα 18 = ..................... 1000 = χίλια
9ος = ένατος 18ος = ..................... 1000ός = .....................

Πρόσεξε!

Tα αριθμητικά δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, δεκαέξι, δεκαεφτά, δεκαοχτώ και δεκαεννέα λέγονται και γράφονται με μια λέξη.

Tο εννέα και το εννιακόσια γράφονται με δύο ν αλλά το ένατος και το ενενήντα γράφονται με ένα ν.


 

Tο επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ

 

Ενικός αριθμός
Ον. ο πολύς η πολλή το πολύ
Γεν. της πολλής
Αιτιατ. τον πολύ την πολλή το πολύ
Κλητ.   –
Πληθυντικός αριθμός
Ον. οι πολλοί οι πολλές τα πολλά
Γεν. των πολλών των πολλών των πολλών
Αιτιατ. τους πολλούς τις πολλές τα πολλά
Κλητ. (πολλοί) (πολλές) (πολλά)

 

Tο επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ γράφεται με ένα λ και υ στον ενικό αριθμό του αρσενικού και ουδέτερου γένους.