Πώς ή πως, που ή πού;
Γράψε το σωστό και μάθε τι συζητούν ο ποντικός και το σαλιγκάρι.

info