Τα παιδιά έγραψαν στον υπολογιστή τους ένα άρθρο για τα παλιά παιχνίδια. Συμπλήρωσε τα άρθρα και βοήθησε τους φίλους μας να το δημοσιεύσουν.

[πηγή: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Παιχνίδια που κατασκεύασαν τα μέλη των Κ.Α.Π.Η μετά από Πανελλαδικό Διαγωνισμό
που οργάνωσε το Πρότυπο Κ.Α.Π.Η. του Ν. Κόσμου (20-30/01/1993)]


info