Γράψε το σωστό αί ή έ και βοήθησε τα παιδιά να γράψουν τους δικούς στίχους.
Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνους.
info