Η Γαλήνη διαβάζει ένα βιβλίο με τίτλο Οι θεοί του Ολύμπου.
Γράψε τα άρθρα που λείπουν και μάθε τι έγραψε στο τετράδιό της.
info