Γράψε τα επίθετα στη σωστή μορφή και διάβασε το ποίημα που έγραψε η Γαλήνη.info