Συμπλήρωσε τα σταυρόλεξο με τις αντίθετες λέξεις και μάθε τι συζητούν οι ήρωες των παραμυθιών στη σελίδα 324 του Λεξικού σου. Γράψε με κεφαλαία.

Οριζόντια

Κάθετα

                                1  
                                 
                                 
                                 
                    2            
                               
                3
                               
            4                  
                             
                      5        
    6            
                               
                               
        7      
                               
8                    
                                 
                                 
                                 
                                 

info