Διάβασε προσεκτικά:


Ο Εθνικός δρυμός είναι ένα οικοσύστημα ή βιότοπος με ιδιαίτερη οικολογική αξία που παραμένει ανεπηρέαστο ή έχει επηρεαστεί ελάχιστα από τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Αποτελεί οριοθετημένη περιοχή που ζουν ζώα ( πανίδα) που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και σπάνια είδη φυτών (χλωρίδα). Ένας Εθνικός δρυμός μπορεί να περιλαμβάνει δάση, λιβάδια, λίμνες, ποτάμια, οικισμούς, καθώς και ιστορικά - αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία.


Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

Έτος ίδρυσης: 1962
Περιοχή: Δυτική Κρήτη στο νομό Χανίων
Έκταση: 51.000 στρέμματα
Προστατευόμενη πανίδα: κρητικό αγριοκάτσικο (αγρίμι),
κρητικό κουνάβι (ζουρίδα),
κρητικός ασβός (άρκαλος),
η σπάνια σαύρα λιακόνι
Προστατευόμενη χλωρίδα:σπάνια αγριολούλουδα όπως
η κρητική παιώνια, ο κρητικός έβενος
και η πετρομαρούλα


Πηγή: abettergreece.com.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τους άλλους Εθνικούς δρυμούς , ψάξε στον ιστότοπο: el.wikipedia.org/wiki/Εθνικοί_δρυμοί_της_Ελλάδας

info