φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού, αγαπητοί μαθητές, απευθύνεται σε σας τους νέους και τις νέες που προσπαθείτε να συγκροτήσετε τη δική σας κοσμοθεωρία και βιοθεωρία. Σας προσφέρει αφενός μεν μια συνολική παρουσίαση της χριστιανικής διδασκαλίας για τα μεγάλα ζητήματα (Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος και Ζωή), αφετέρου δε σας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσετε και τα σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα.
Οι πνευματικές αναζητήσεις και οι μεταφυσικές ανησυχίες σας - θετικό στοιχείο της εφηβείας - είναι δυνατό να βρουν ικανοποιητικές απαντήσεις μέσα από αυτό το μάθημα. Θεωρούμε δε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να συμπληρωθούν κάποιες ελλείψεις και να συζητηθούν κάποιες αμφισβητήσεις, αμφιβολίες ή και αντιρρήσεις σας ακόμη, σχετικές με το περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστης. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα στην εποχή μας, κατά την οποία γινόμαστε μάρτυρες της ραγδαίας και αλματώδους επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Έχει διαπιστωθεί ότι η θρησκευτική πίστη έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξισορρόπηση μεταξύ των υλικών και πνευματικών απαιτήσεων και αναγκών της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με την παρουσίαση και τη διαλογική ανάπτυξη των θεμάτων που απαρτίζουν τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμπληρώσετε την εγκύκλια μόρφωσή σας και να ολοκληρώσετε την προσωπικότητάς σας. Έτσι, θα μπορείτε να πάρετε θέση για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής και να επιτύχετε τους ωραίους και υψηλούς στόχους σας προς το συμφέρον τόσο το προσωπικό όσο και το κοινωνικό.

Αναλυτικο Προγραμμα

Για το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα ακολουθώντας τον σύνδεσμο 'Προγράμματα Σπουδών'.

Στοχοι

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος "Χριστιανισμός και Θρησκεύματα" στη Β' τάξη του Λυκείου είναι οι μαθητές:

 • Να γνωρίσουν υπεύθυνα και από κάθε δυνατή πλευρά τη Θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο.
 • Να μελετήσουν κατά τρόπο συστηματικό, και πάντοτε σε σχέση με τα όποια υπαρξιακά και κοινωνικά προβλήματα τους, τα καίρια και ουσιώδη στοιχεία του Χριστιανισμού, ιδιαίτερα της ορθοδοξίας, και να εμβαθύνουν χωριστά στο δυναμικό, απελευθερωτικό και μεταμορφωτικό χαρακτήρα.
 • Να τους δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθούν για την κριτική, την αμφισβήτηση ή και την άρνηση της χριστιανικής πίστης, καθώς και πως αυτές αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, τιμιότητα και πνέυμα αυτοκριτικής.
 • Να αποκτήσουν μία κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την αξία και προσφορά του Χριστιανισμού και -επαρκώς ενήμερωμένοι, ελεύθερα και ενσυνείδητα - ναπάρουν απέναντι του, αν το θελήσουν, υπέυθυνη προσωπική θέση.
 • Τέλος να πληροφορηθούν έγκυρα για τα κυριότερα μη χριστιανικά θρησκεύματα, να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς με το Χριστιανισμό, να επισημάνουν σ' αυτά αναζητήσεις και απαντήσεις ζωής, να εκτιμήσουν το βαθμό και τα όρια επάρκειάς τους ή μη, και να μάθουν να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικά Θέματα

Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τα παρακάτω:

 • Τα μεγάλα προβλήματα και τα κρίσιμα ερωτήματα στη ζωή του ανθρώπου.
 • Την τοποθέτηση του ανθρώπου απέναντι στα ερωτήματα.
 • Το ερώτημα για το Θεό.
 • Την αναζήτηση του Θεού και την απάντηση της Εκκλησίας.
 • Το φαινόμενο της θρησκείας.


Επιδιώκει δε τους παρακάτω στόχους:
Οι μαθητές:

 • Να συζητήσουν εισαγωγικά για τα μεγάλα προβλήματα και ερωτήματα στη ζωή του ανθρώπου.
 • Να κάνουν μία πρώτη τοποθέτηση απέναντι στα πιο κρίσιμα ερωτήματα.
 • Να συσχετιστούν αυτά τα ερωτήματα - προβλήματα με τη ζωή τους και να αναζητήσουν μία πρώτη απάντηση της Εκκλησίας.
Λέξεις‐κλειδιά: Θεός, Κόσμος, Άνθρωπος, Ζωή, Θεολογία, Κοσμολογία, Ανθρωπολογία,θρησκεία, θρησκευτικό φαινομένο, θρησκευτικότητα

Κεφάλαιο A'. Ο Χριστιανισμός: ουσία-προσφορά-αμφισβήτηση

Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τα παρακάτω:

 • Ο Θεός και η χριστιανική πίστη και η βασιλεία του ως όραμα αλλιώτικης ζωής.
 • Το πρότυπο του Ιησού Χριστού και το Άγιο Πνεύμα.
 • Η αρχή και η πορεία του κόσμου και η είσοδο του κακού στον κόσμο.
 • Η Εκκλησία του Χριστού και η παράδοση της Εκκλησίας.
 • Ο δυναμικός και απελευθερωτικός χαρακτήρας του Χριστιανισμού.
 • Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της πολιτικής.
 • Φανατισμός και μισαλλοδοξία.
 • Ανεξιθρησκία: ανάγκη ή κίνδυνος;
 • Η κριτική κατά του Χριστιανισμού και η σχέση της πίστης με την επιστήμη.
 • Το φαινόμενο της αθεΐας.
 • Η σχέση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.
 • Χριστιανισμός και πολιτισμός.
 • Η ψυχαγωγία, ο έρωτας και η φιλία στη ζωή του σύγχρονου χριστιανού.

Επιδιώκει δε τους παρακάτω στόχους:
Οι μαθητές:

 • Να μελετήσουν με τρόπο συστηματικό και πάντοτε σε σχέση με τα όποια υπαρξιακά και κοινωνικά προβλήματά τους τα καίρια και ουσιώδη στοιχεία του Χριστιανισμού, ιδιαίτερα της ορθοδοξίας.
 • Να εμβαθύνουν στο δυναμικό, απελευθερωτικό και μεταμορφωτικό χαρακτήρα του ορθόδοξου Χριστιανισμού.
 • Να ενημερωθούν για την κριτική, την αμφισβήτηση ή και την άρνηση της χριστιανικής πίστης και να μάθουν πως αυτές αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα, τιμιότητα και πνεύμα αυτοκριτικής.
 • Να αποκτήσουν, τέλος, μία κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την αξία και προσφορά του Χριστιανισμού και – επαρκώς ενημερωμένοι, ελεύθερα και ενσυνείδητα- να πάρουν απέναντι του, αν το θελήσουν, υπεύθυνη προσωπική θέση.
Λέξεις‐κλειδιά: Το Σύμβολον της Πίστεως, Τριαδικός Θεός, η Βασιλεία του Θεού, λατρεία της Εκκλησίας, ιστορία της Εκκλησίας, Θάνατος, αμφισβήτηση, θρησκευτικές ηγεσίες, αιρέσεις, ουμανιστικές θεωρίες, Άγιο Πνεύμα, Παρακλήτος, χαρισμάτα, δημιουργία, Προπατορικό αμάρτημα, κακό, Ρωμαιοκαθολισμός, ασκητικότητα, πνευματικότητα, Παράδοση, ορθόδοξη άσκηση, δικαιοσύνη, κοινωνικότητα, ήθος, προκατάληψη, πλουραλισμός, κρατική εξουσία, φανατισμός, ανεξιθρησκία, αλλόδοξος, αθεΐα, πολιτισμός

Κεφάλαιο B'. Κυριότερα Θρησκεύματα

Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τα παρακάτω:

 • Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.
 • Τα θρησκεύματα της Μέσης Ανατολής (Ιουδαϊσμός - Ισλαμισμός).
 • Τα αφρικανικά θρησκεύματα.
 • Τα άλλα μεγάλα ασιατικά θρησκεύματα (Ινδουϊσμός – Ταοϊσμός – Κομφουκιανισμός - Σιντοϊσμός).

Επιδιώκει δε τους παρακάτω στόχους:
Οι μαθητές:

 • Να πληροφορηθούν για τα κυριότερα μη χριστιανικά θρησκεύματα.

 • Να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς με το Χριστιανισμό, να επισημάνουν σε αυτά αναζητήσεις και απαντήσεις ζωής, να εκτιμήσουν το βαθμό και τα όρια επάρκειας τους ή μη και να μάθουν να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων.
Λέξεις‐κλειδιά: αρχαία ελληνική θρησκεία, πολυθεϊσμός, μυστικισμός, ιεροδιάμεσοι, πνευματοληψία, σαμάνες, πνευματοληψία, Ιουδαϊσμός, Ισλάμ, ανιμισμός, Μωάμεθ, Κοράνιο, Μέκκα, Σηίτες, Σουνίτες, Αλλάχ, Ινδουισμός, Άριοι, Ουπανισάδες, Σίβα, Μπράχμαν, Άτμαν, σαμσάρα, κάρμα, ντάρμα, μόξα, Σιβαϊσμός, Βισνουϊσμός, Σακτισμός, Γιόγκα, Βουδισμός, Σιντάρτα Γκαουτάμα, Χιναγυάνα, Μαχαγυάνα, Μποντισάτβα, Ταοϊσμός, Κομφουκιανισμός, Σιντοϊσμός, θάνατος, Ταφή, Καύση, Ανάσταση