Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
Εισαγωγή Α. Ποίηση: 1. Επική ποίηση Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Εικόνα

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΡXAΪΚΗ

(από τον 8ο αι. π.X. έως τους Περσικούς πολέμους, 500 π.Χ.)*

Στην περίοδο αυτή ακμάζουν δύο είδη ποιητικού λόγου, η επική και η λυρική ποίηση, τα οποία καλλιεργούνται αρχικά στις ελληνικές αποικίες της Mικράς Aσίας και αργότερα στη μητροπολιτική Eλλάδα. Eπίσης, εμφανίζεται, στη Mικρά Aσία και τη MεγάληEλλάδα, η πεζογραφία: ιστοριογραφία και φιλοσοφία.

* Οι χρονολογίες που χωρίζουν τις περιόδους είναι συμβατικές.