Γερμανικά (Γ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
3. Fit und gesund Παράρτημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Lektion 4 - Die Party

εικόνα

Projekt: Wir machen eine Party

εικόνα

Projekt: Stationenlernen

Lektion 4 - Die Party

Projekt 1.: Wir machen eine Party


Maria-Christine und Andreas haben eine Abschiedsparty organisiert. exercise

a. Zuerst haben sie auf einer Liste alles notiert:


Das mussen wir machen:
-mit dem Clubleiter sprechen
-Raume reservieren
-Musikanlage besorgen
-CDs mitbringen
-Getranke und Essen einkaufen
-Einladungskarten schreiben-
-Poster malen-

b. Dann haben sie die Einladungen geschrieben


Liebe Freundinnen und Freunde! Wir machen eine Abschiedsparty und wir mochten euch herzlich einladen! Die Party ist am Samstag, den 15.02. ab 18 Uhr im Jugendclub. Bringt eure Lieblings-CDs mit! Auch Getranke und Snacks sind willkommen.
Bis dann! Eure Maria-Christine und euer Andreas εικόνα
Liebe Lehrerinnen und Lehrer! Wir mochten Sie herzlich zu unserer Abschiedsparty einladen! Kommen Sie am Samstag, 15.02., ab 18 Uhr in den Jugendclub. Es gibt Musik, Tanz, Getranke und gute Stimmung.
Maria-Christine und Andreas Alexiou (Tel. 3591482) εικόνα
εικόνα Lektion 4

c.Und zum Schluss haben sie ein tolles Poster gemacht. exercise


εικόνα

d. Einen Tag nach der Party trifft Maria-Christine Jörg:

εικόνα

M.C.: Du, Jörg, ich habe dich gestern gar nicht auf unserer Party gesehen. Was war denn los?
Jorg: Also, ich konnte leider nicht kommen. Ich ...


Was glaubt ihr? Warum konnte Jörg nicht kommen? Sammelt Ideen aus den Lektionen 1, 2 und 3 (oder auch aus Deutsch ein Hit! 1). Ihr könnt auch das Lexikon benutzen oder eure Lehrerin / euren Lehrer fragen.


Macht erst Notizen. Schreibt dann zu zweit kleine Dialoge und spielt sie!

Lektion 4 - Die Party

e. Die Party war wirklich toll. Andreas und Maria-Christine schicken Fotos an Max und Petra. Was haben die Jugendlichen auf der Party gemacht? Erzähle!

εικόνα
εικόνα

f. Eine Karte aus München.


εικόνα
εικόνα Lektion 4

g. Eure Party!

Ihr wollt eine Klassenparty machen und eure Mitschüler, Lehrer und Eltern einladen.

Sprecht zuerst in der Klasse:

  • Wann und wo ist die Party?
  • Wann fängt sie an, wann hört sie auf?
  • Was sollen die Besucher mitbringen? (Essen? Trinken? CDs?)
  • Was sollen die Besucher anhaben? (Kostüme? Masken?)
  • Wer gibt Informationen zur Party? (Name, Telefon, ...) ?

Name, Telefon, ...) ? Seht noch einmal Seite 58 und 59.

Wie haben Maria-Christine und Andreas alles organisiert?

εικόνα

Bildet dann 4 Gruppen:


Gruppe 1: Ihr macht eine Checkliste. Notiert:
Was müsst ihr vorbereiten? Wen müsst ihr informieren?
Was müsst ihr einkaufen oder besorgen?
Macht eine Tabelle mit Notizen!
Gruppe 2: Ihr macht ein Poster. Es muss alle Informationen haben und auch schön sein!
Ihr könnt malen, zeichnen, eine Collage machen... Seid fantasievoll!
Gruppe 3: Ihr schreibt zweisprachige Einladungskarten an die Mitschülerinnen
und Mitschüler: links deutsch, rechts griechisch. Auch hier müssen alle Informationen
da sein. Macht die Karten schön und bunt! Ihr könnt auch hier malen, zeichnen,
Collagen machen... !
Gruppe 4: Schreibt auch zweisprachige Einladungskarten an die Eltern und die Lehrer.

Lektion 4

Projekt 2: Übungen selbst machen und Stationenlernen


Αυτή τη φορά, αντί να ετοιμάσει η καθηγήτρια / ο καθηγητής σας ασκήσεις για εσάς, θα τις ετοιμάσετε εσείς! Τις ασκήσεις που θα φτιάξετε, θα τις λύσουν οι συμμαθητές σας και έτσι θα κάνετε μια καλή επανάληψη.

Η τάξη χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει το λεξιλόγιο, η δεύτερη τη γραμματική, η τρίτη την κατανόηση κειμένου και η τέταρτη την ακουστική κατανόηση και τον προφορικό λόγο.

Κάθε ομάδα κάθεται γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι (ενώστε 2 - 3 θρανία) και ετοιμάζει αντίστοιχα ασκήσεις για κάθε κατηγορία. Παρακάτω δίνονται μερικές ιδέες, αλλά περισσότερες θα βρείτε στα τετράδια εργασίας του Deutsch ein Hit! 1 και 2. Αφού ετοιμάσετε τις ασκήσεις η καθηγήτρια / ο καθηγητής σας θα τις φωτοτυπήσει. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας παραμένει στη θέση του κρατώντας τις φωτοτυπίες των ασκήσεων που έφτιαξε η ομάδα. Οι υπόλοιποι πηγαίνετε από τραπέζι σε τραπέζι και λύνετε τις ασκήσεις των άλλων ομάδων.

εικόνα
εικόνα Lektion 4

Ideen für Wortschatzübungen (Gruppe 1)


1. Ergänze!

εικόνα

2. Welche Sportart ist das?

εικόνα

3. Ergänze die fehlenden Wörter auf Deutsch!
Ich gehe gern ins .......................(óõíáõëßá) oder ins .................... (ìïõóåßï)


4. Oder ihr macht Comics mit Sprechblasen:


Was sagt er:


Lektion 4

Ideen für Grammatikübungen (Gruppe 2)


1. Bilde das Perfekt:
besuchen εικόνα ich fotografieren εικόνα er
2. Schreibe zum Partizip Perfekt das Verb im Infinitiv!
gespielt εικόνα ...................................... getrunken εικόνα ........................

3. Ergänze die fehlenden Verbformen im Perfekt.
Martha war am Wochenende in Wien. Sie ....................... ihre Freundin
Susanne ....................... (besuchen). Sie ....................... viel ....................... (fotografieren).


4. Ergänze die Präposition und die Artikel (Dativ oder Akkusativ).
Maria-Christine ist ....................... ....................... Zoo gegangen.
Andreas wollte lieber ....................... Stadion.

5. Bilde Sätze mit „man“!
a. Im Englischen Garten - können - schön - spazieren gehen.
............................................................................................................
b. auch - können - in der Sonne - liegen - und - Ball spielen.
............................................................................................................

Ideen für Übungen zum Leseverstehen (Gruppe 3)


1. Nehmt einen Text aus dem Kurs- oder Arbeitsbuch oder einen Dialog. Ihr könnt auch Dialoge

zu Texten umschreiben oder eine Collage aus Dialogen machen. Dann macht zu dem Text Fragen, z.B. Richtig - Falsch-Fragen, Multiple-Choice-Fragen oder „richtige“ Fragen. Beispiel: Das Tagebuch von Maria-Christine, KB, Lektion 1

    r f
a. Maria-Christine hat einen Esel gekauft. εικόνα εικόνα
b. Andreas hat die Tiere gefüttert. εικόνα εικόνα
εικόνα Lektion 4

2. Ihr könnt auch Dialoge aus eurem Buch „durcheinanderbringen“.

Beispiel: KB, Lektion 2, S. 29

Bring die Sätze in eine passende Reihenfolge!
εικόνα Danke, gut! Ich finde es toll, dass ihr hier seid!
εικόνα Na, und wie geht's euch?
εικόνα Wir auch!

3. Ihr könnt zu einem Text griechische Aufgaben stellen..

Beispiel: KB, Lektion 3, Biografie von Roger Federer.

Δώσε στον φίλο σου / στη φίλη σου πληροφορίες για τον Roger Federer

  • Πόσο χρονών είναι;
  • Που γεννήθηκε;
  • Που έμαθε να παίζει τένις
  • Γιατί έπρεπε να μάθει γαλλικά;
  • ...

Ideen für Übungen zum Hörverstehen und zum mündlichen Ausdruck (Gruppe 4)


1. Der „Reporter“ am Tisch stellt Fragen. Der „Besucher“ antwortet mündlich. Beispiele für Fragen:


a. Was hast du im Sommer gemacht?
b. Beschreibe dein Lieblingstier! (Name / Alter / Farbe / Wo lebt es?...)
c. Erzähle etwas über deinen Lieblingssport.

2. Der „Reporter“ liest einen kurzen Text vor (zum Beispiel aus dem Kursbuch). Der Besucher

antwortet auf Fragen. Die Fragen sind schriftlich oder mündlich.
(Schriftlich: Richtig - Falsch, Multiple-Choice-Aufgaben.
Mündlich: Fragen nach Informationen, z.B. Wer? Wo? Wann? Warum? Wie? Woher?)