Γερμανικά (Γ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
1. Wie waren die Ferien? 3. Fit und gesund Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Lektion 2
Ein Wochenende in München

Hier lerne ich:

 • Να λέω πού πηγαίνω
  στον ελεύθερο χρόνο μου
  και με ποιόν.
εικόνα
 • Να λέω τι υπάρχει
  κάπου και τι μπορώ
  να κάνω εκεί.
εικόνα
 • Να χαιρετώ και να καλωσορίζω
  επισκέπτες και να ανταποκρίνομαι
  στο χαιρετισμό και στο καλωσόρισμά τους.
εικόνα
 • Να μιλάω για το παρελθόν
  χρησιμοποιώντας ρήματα που
  παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες.
S
εικόνα

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

a1. Eine E-Mail aus München.

εικόνα

 

Was ist richtig?

1. Die Familie Rosenberger wohnt...
  in Berlin. εικόνα in München. εικόνα
2. Die Familie Alexiou kennt die Rosenbergers aus...
  Paros. εικόνα München. εικόνα
3. Die Rosenbergers...
laden die Familie Alexiou
  nach München ein. εικόνα kommen nach Berlin. εικόνα
4. In München ist jetzt ...
  das Oktoberfest. εικόνα Ostern. εικόνα
5. Max und Petra wollen die Familie Alexiou...
  auch sehen. εικόνα nicht sehen. εικόνα

2. Familie Alexiou ist zu Hause und spricht über die E-Mail. Hör den Dialog und antworte:

1. Fährt Familie Alexiou am Wochenende nach München?
Ja in Berlin. εικόνα Nein εικόνα
2. Wie möchte die Familie Alexiou nach München fahren?
Mit dem Auto εικόνα Mit dem Zug εικόνα
εικόνα

 

 

Suche die Stadt München auf der Deutschlandkarte Seite 185.

εικόνα Lektion 2

3. Familie Alexiou spricht über München. Was kann man da machen?

b

Hör zu und ordne 1 - 7.

εικόνα
εικόνα

 

Über welche Sehenswürdigkeiten in München spricht die Familie Alexiou?

Schreib die Zahl zum Foto!

εικόνα

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

4. Familie Alexiou fährt mit dem Zug nach München. Mitreisende erzählen, was sie am Wochenende in München machen. Was passt? exercise

εικόνα

 

εικόνα

5. Unterstreiche im Text und ergänze dann. Wohin geht ...

... Birgit Weidner? DIns Museum oder in ........ ............................... .
... Monika Sendlinger? ........ ........ Spielplatz, ........ ........ ..........................
  oder ........ ........ ................................. .
... Sven Heel? ..... ...... ................... und Samstag Abend ..... ..... ............... .
... Anna Müller? ........ ........ ........................ oder ........ ........ .................. .
Und wohin will die Familie Alexiou gehen?
Maria-Christine: In den Zoo und ........ ........ Stadt.
Andreas: ........ ................... und ........ .................... .
Herr Alexiou: ........ .......................................... .
Frau Alexiou: ........ ................... und ........ ........ ....................... .
AB: 1, 2, 3. εικόνα
εικόνα Lektion 2

5. Max und Petra in München. Was wollen sie am Wochenende mit Andreas und Maria-Christine machen? Petra will Max ärgern und macht Spaß. Lies den Dialog!

 

εικόνα

Max.

Petra.

εικόνα
 • Gehen wir doch in ein Konzert!
 • Da kann man doch nicht essen!
 • Wir können auch ins Museum gehen.
 • Da kann man ja nicht tanzen!
 • Dann gehen wir eben ins Theater!
 • Da kann man doch nicht Fußball spielen.
 • Na, dann bleiben wir halt zu Hause!
 

 

Spielt zu zweit lustige Dialoge wie im Beispiel!

 

Πώς λέγεται αυτό στα γερμανικά; Wie sagt man das auf Deutsch?
εικόνα εικόνα

 

Schreib die Sätze auf Deutsch.

 

Du findest sie auf Seite 26!

1. Εκεί μπορείς να αγοράσεις παλιά
πράγματα με λίγα χρήματα.

.......... .......................... dort tolle alte Sachen
für wenig Geld kaufen.

2. Πρέπει να προμηθευτείς εγκαίρως
εισιτήρια...

.......... .......................... aber rechtzeitig
Eintrittskarten besorgen ...

3. ... αλλιώς δεν βρίσκεις θέση.

... sonst .......................... .......... keinen Platz.

 

Η αντωνυμία man χρησιμοποιείται, όταν μιλάμε αόριστα για
ένα ή περισσότερα πρόσωπα.
εικόνα
man ist nicht der Mann!  
εικόνα AB: 4.,5.

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

b7. Das Deutsche Museum ist einen Besuch wert! Herr Rosenberger schickt Familie Alexiou Informationen
über das Deutsche Museum in München. Was gibt es im Deutschen Museum? Ordne die Fotos zu! Es gibt nicht
für alles ein Foto!

εικόνα
εικόνα

Es gibt zum Beispiel ...

εικόνα εικόνα

 

Was möchtest du im Deutschen Museum sehen? Warum?

 

εικόνα
εικόνα εικόνα
Es gibt den ersten Dieselmotor. Υπάρχει ο πρώτος κινητήρας ντίζελ.
Es gibt auch alte Flugzeuge. Υπάρχουν και παλιά αεροπλάνα.
 
Η έκφραση es gibt δεν αλλάλζει, είτε μιλάμε για ............................ είτε για ............................ πράγματα και συντάσσεται με (πτώση) ............................ .
c
AB: 6. εικόνα
εικόνα Lektion 2

8.Auf dem Münchner Hauptbahnhof. Rosi Rosenberger und Max holen die Familie Alexiou ab.

εικόναb
εικόνα

 

Wir bekommen Besuch. Was sagt man auf Deutsch?

Finde die passenden Ausdrücke im Dialog.

 

 • Herzlich __________kommen!
 • D___________ für die Einladung!
 • Schön euch __________zusehen!
 • Wie g__________ euch?
 • Danke, ..............................!
 • H________ ihr eine gute .............................?
 • Ja, danke, alles hat gut g______________ .
 • Ich finde es ..............., dass ihr hier seid.
 • Wir ......................!
 • Du siehst ..................... aus!
 • Danke! Das ist .................. von dir!

9. Χωριστείτε σε ομάδες 4 παιδιών. Κάθε ομάδα παίρνει κάρτες που περιγράφουν 4 ρόλους. Αποφασίστε μεταξύ σας ποιός θα αναλάβει τον κάθε ρόλο. Παίξτε σκετς. Ο παραπάνω διάλογος και οι σχετικές εκφράσεις θα σας χρησιμεύσουν.

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

b10. Familie Rosenberger und Familie Alexiou sprechen über ihr Programm.

Wie können sie fahren? Sieh die Bilder und lies den Text a.

εικόνα

 

εικόνα Lektion 2

a. Man kann überallhin mit einem Taxi fahren, aber das ist teuer.

Mit dem Auto kann man natürlich auch fahren, aber es gibt wenig Parkplätze.

Am besten fährt man immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln , das ist praktisch und billig.

In die Stadt fährt man mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn .

Aufs Oktoberfest kommt man mit dem Bus oder mit der U-Bahn .

 

b. Ergänze die Endungen in der Tabelle:

Wir fahren...

 

 

Bus Taxi U-Bahn öffentliche
Verkehrsmittel
... mit d___ Bus

... mit einem Bus
... mit demTaxi

... mit ein___ Taxi.
... mit d___ U-Bahn

... mit einer U-Bahn
... mit d___
öffentliche___
Verkehrsmittel____

... mit öffentlichen
Verkehrsmitteln.

 

εικόνα H πρόθεση mit συντάσσεται με δοτική (DATIV).

 

c. Und wie fährt man zum Tierpark, zum Deutschen Museum, zum Olympiapark,

zum Englischen Garten?

d. Wie kommst du in die Schule? Womit fährst du in die Stadt? Womit fährst du am

Wochenende? Frag deinen Partner oder deine Partnerin!

εικόνα AB: 7.,8. KB:Grammatiküberblick

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

bεικόνα11.

Die Familien Alexiou und Rosenberger sitzen im Bierzelt auf dem Oktoberfest. Andere Besucher am Tisch erzählen. exercise

 

εικόνα

 

Hör die Aussagen! Kreuze an: richtig oder falsch?

 

      r f
1. a. Der 1. Sprecher besucht zum ersten Mal das Oktoberfest. εικόνα εικόνα
  b. Er ist ohne seine Kinder auf dem Oktoberfest. εικόνα εικόνα
2. a. Der 2. Sprecher findet die Wiesn* in der Nacht besonders schön. εικόνα εικόνα
  b. Er möchte nächstes Jahr nicht wieder kommen. εικόνα εικόνα
3. a. Die Sprecherin wohnt in München. εικόνα εικόνα
  b. Sie mag die traditionelle bayerische Kleidung. εικόνα εικόνα
4. a. Die beiden Jugendlichen kommen aus München. εικόνα εικόνα
  b. Sie finden Karussell und Achterbahn langweilig. εικόνα εικόνα

 

*die Wiesn= das Oktoberfest

εικόνα Lektion 2

12. Zurück in Berlin:

Eine E-Mail an Carmen. Leider sind die Sätze durcheinander.

Kannst du sie ordnen? Schreib 1-8. exercise

b
εικόνα

13. Über die Vergangenheit sprechen: das Perfekt (2)

Was schreibt Maria-Christine über München? Finde im Text und ergänze:

c

 

Andreas
Ich
hat ............ ganz viel
auch Weißwurst
fotografiert. ..................................
Wir
Da
............ ............ Max, Petra und ihre Eltern
wir auch von dir viel
besucht
...................................
Ich
Viele Leute auf
dem Oktoberfest
Die Fotos
............ ............ ............ alles

bayerische Tracht
ich heute per Post
mitgemacht. .................................. ..................................

 

εικόνα Στα ρήματα που λήγουν σε -ieren και στα ρήματα με πρόθεμα er- ή be-, το Partizip Perfekt δεν παίρνει ge-. Στα χωρισμένα ρήματα το -ge- μπαίνει μετά το πρόθεμα.
exercise
εικόνα AB: 9.,10., 11., 12.

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

14. Maria-Christine arbeitet an einem Projekt mit. Sie erzählt am Telefon ihrer Oma

in Griechenland davon. Die Großmutter fragt:

 • Γιατί το Μόναχο λέγεται "Η Αθήνα του Ίζαρ";
 • Ποιός Βαυαρός και πότε έγινε βασιλιάς της Ελλάδας;
 • Τί έκανε για την Αθήνα;
 • Ποιοί ήταν οι πιο διάσημοι αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής;

a. Was kann Maria-Christine darüber sagen?

München und Athen

München war immer die Hauptstadt von Bayern. Ludwig I., König von Bayern 1825 bis 1848, bewundert wie viele Europäer seiner Epoche das antike Griechenland und seine Architektur. Seine Architekten bauen in München im 19. Jahrhundert ein „Athen an der Isar“ im neoklassischen Stil (man sagt auch „Klassizismus“).

εικόνα

Ludwig I. hatte viele Kinder, darunter Prinz Otto. Otto wird 1832 König von Griechenland. 1834 macht er Athen wieder zur griechischen Hauptstadt. Dann holt er Architekten aus Deutschland. Leo von Klenze, der Hofarchitekt seines Vaters, kommt 1834 nach Athen. Später ruft Otto den Münchner Architekten Friedrich von Gärtner. Er arbeitet 1836 bis 1842 in Athen. Schließlich kommen die dänischen Brüder Theophil Edvard und Christian von Hansen. Sie bauen die neue Hauptstadt Athen.

εικόνα Lektion 2

b. Maria-Christine sucht nach Informationen über die neoklassischen Gebäude in

Athen: Welcher Architekt hat was gebaut? Und wann?

Könnt ihr helfen? Arbeitet in Gruppen!

Συγκέντρωσε πληροφορίες απο εγκυκλοπαίδειες,περιοδικά, απο το διαδίκτυο ή ρωτήσετε ειδικούς στο σχολείο σας. Μπορείτε να βρείτε επίσης βιογραφικά στοιχεία για τους τέσσερις αρχιτέκτονες Leo von Klenze, Friedrich von Gärtner, Christian von Hansen êáé Theophil Edward von Hansen. Μετά φτιάξτε μια αφίσα για την τάξη σας με τις εικόνες και τις πληροφορίες που βρήκατε.

 

Die Dionysoskirche (Ag. Dionysios) in der Panepistimioustraße:

....................................................................................................................................

Der Palast von König Otto I. (heute Parlament):

....................................................................................................................................

Die Universität in der Panepistimioustraße:

....................................................................................................................................

Die Akademie der Wissenschaften in der Panepistimioustraße:

....................................................................................................................................

Das Augenspital in der Panepistimioustraße:

....................................................................................................................................

Das alte Krankenhaus (heute Kulturzentrum der Stadt Athen) in der Akademiasstraße:

....................................................................................................................................

εικόνα

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

Grammatik

 

1. Wohin gehen wir? in / auf + Akkusativ

 

in die / in eine Oper
... Ausstellung
... Stadt

auf die / auf eine Party
Ins ! / in ein Museum
... Theater
... Kino

aufs ! / auf ein Fest
in den / in einen Zoo
... Park

auf den / auf einen Flohmarkt

 

2. Das Pronomen man

 

In München kann man viele Sehenswürdigkeiten sehen.

 

... μπορείς να δεις ...
... μπορούνε να δούμε ...
... μπορεί να δει κανείς ...

 

3. es gibt (+ Akkusativ) υπάρχει/υπάρχουν(!)

 

In München gibt es einen Zoo.

 

Es gibt auch viele Geschäfte.

εικόνα Lektion 2

 

4. Präposition mit + Dativ

 

Womit kann man fahren?

 

mit dem / einem Zug mit dem / einem Taxi mit der / einer U-Bahn

 

mit den / - öffentlichen Verkehrsmitteln

 

Nom.
Dat.
der
dem
das
dem
die
der
die (Pl.)
den ... -n
Nom.
Dat.
ein
einem
ein
einem
eine
einer
... -n

 

5. Perfekt (Ρήματα με ιδιαιτερότητες)

 

haben (κλίνεται) + Partizip Perfekt

 

Präsens

 

Perfekt
Er fotografiert im Urlaub. εικόνα Er hat im Urlaub fotografiert
Wir besuchen Freunde. εικόνα Wir haben Freunde besucht
Du erzählst viel. εικόνα Du hast viel erzählt
Sie macht alles mit. εικόνα Sie hat alles mitgemacht

Lektion 2 - Ein Wochenende in München

Wortschatz

1. Nomen

 

 

a. in der Stadt

 

 

der Flohmarkt, ¨-e

die Möglichkeit, -en

das Konzert, -e

der Zoo, -s

die Ausstellung, -en

das Museum, die Museen

 

die Sache, -n

das Stadion, die Stadien

 

die Oper, -n

das Theater, -

 

die Philharmonie

das Geschäft, -e

 

die Eintrittskarte, -n

 

 

die Hauptstadt, ¨-e

 

b. der Verkehr

 

 

der Parkplatz, ¨-e

die S-Bahn, -en

das Taxi, -s

 

die U-Bahn, -en

das Auto, -s

 

die Tram, -s

 

 

 

die öffentlichen Verkehrsmittel
(Pl.)

c. das Oktoberfest

 

 

 

die Weißwurst, ¨-e

das Karussell, -s

 

die Tracht, -en

das Riesenrad, ¨- er

 

die Achterbahn, -en

 

 

2. Adjektive

 

 

wunderbar

anstrengend

 

lang

praktisch

 

 

3. Verben

 

 

einladen

fotografieren

anhaben

genießen

erzählen

abschicken

besorgen

mitmachen

bekommen

aussehen

probieren

besuchen

 

4. Ausdrücke

 

 

es gibt

viele Grüße an ...

zum ersten Mal

herzlich willkommen

alles hat geklappt

nächstes Jahr

schöne Grüße aus ...

zwar ... aber

auf jeden Fall

 

5. Adverbien

 

 

zusammen

besonders

meistens

rechtzeitig

unbedingt

 

 

6. Pronomen

 

 

man