Εισαγωγική παρουσίαση, Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών
Κεφάλαιο ΣΤ, Ενότητα 35

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.