Εισαγωγική παρουσίαση, Η Εκκλησιαστική τέχνη στη Δύση
Κεφάλαιο Δ, Ενότητα 25

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.