Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
20.Εκκλησιαστική τέχνη Α': Ναοδομία και αγιογραφία 22.Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

21. Εκκλησιαστική τέχνη Β': Yμνολογία

Αρχείο παρουσίασης
Στην ενότητα αυτή θα πάρεις πληροφορίες (για):
 • τα θέματα της Yμνογραφίας
 • τα κύρια είδη ύμνων
 • την εκκλησιαστική μουσική.

 

Μια ακόμη τέχνη, αυτή της σύνθεσης θρησκευτικών ύμνων, χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο επιστημονικός κλάδος που ερευνά τους ύμνους αυτούς λέγεται Yμνολογία. Yμνογραφία είναι η ποίηση και η μελωδία που γράφονται για να δημιουργηθεί ένας ύμνος.

Οι πρώτοι ύμνοι προέρχονται από την εβραϊκή θρησκεία, αφού οι πρώτοι χριστιανοί ήταν βαπτισμένοι ισραηλίτες και χρησιμοποιούσαν κυρίως τους Ψαλμούς του Δαυίδ.

 

α. Τα θέματα της Yμνογραφίας

Με την πάροδο του χρόνου, οι χριστιανοί θέλησαν να εκφράσουν αλήθειες της πίστης τους που δεν υπήρχαν στους εβραϊκούς ύμνους. Η τριαδικότητα του Θεού, το Πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου ήταν θέματα που τους ώθησαν στη σύνθεση ποιημάτων και μελωδιών με ιδιαίτερο περιεχόμενο και ηχητικό χρώμα. Η δημιουργία ύμνων με γνήσιες ελληνικές εκφράσεις ήταν αναγκαία, αφού η πολιτιστική παράδοση που εκείνη την εποχή επικρατούσε ήταν η ελληνική.

Αινείτε τον Κύριον. Τοιχογραφία από τόν Άγ. Νικόλαο στο Τσεπέλοβο της Ηπείρου, 18ος αι.

Αινείτε τον Κύριον. Τοιχογραφία από τόν Άγ. Νικόλαο στο Τσεπέλοβο της Ηπείρου, 18ος αι.

Τα θέματα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας προέρχονταν: α) από την Αγία Γραφή, β) από τα απόκρυφα Ευαγγέλια «ποιητικἤ ὰδεία» (αφού το περιεχόμενό τους από θεολογική άποψη δεν είναι αποδεκτό από την Εκκλησία), γ) από τα Μαρτυρολόγια και τα Συναξάρια των αγίων, δ) από τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας και ε) από σύγχρονα γεγονότα διαφόρων εποχών (σεισμούς, επιδημίες, πολιορκίες κτλ.). Σε εποχές κατά τις οποίες αιρετικοί χρησιμοποίησαν ύμνους για να διαδώσουν τις διδασκαλίες τους, παρουσιάζεται αύξηση της παραγωγής ύμνων και από μέρους της Εκκλησίας, στην προσπάθειά της να αντισταθεί με τα ίδια μέσα στη διάδοση των αιρετικών αντιλήψεων. Αρχείο παρουσίασης

 

 

β. Κύρια είδη ύμνων

Παράλληλα με το περιεχόμενο των ύμνων εξελίσσεται και το μουσικό μέρος. Κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα επικρατεί το Κοντάκιο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Λέγεται ότι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο δημιουργός του είδους, συνέθεσε περί τους χίλιους ύμνους. Λήμμα σε Wikipedia

Το Κοντάκιο ονομάστηκε έτσι, επειδή τύλιγαν το υλικό στο οποίο ήταν γραμμένος ο ύμνος σε ένα μικρό κοντάρι. Αποτελείται από το προοίμιο, δηλαδή ένα αρχικό τροπάριο που παρουσιάζει το περιεχόμενο του Κοντακίου και ακολουθούν οι Οίκοι, δηλαδή οι στροφές του Κοντακίου που συνήθως ήταν από 18 μέχρι 24. Όλοι οι Οίκοι τελειώνουν με την ίδια φράση που λέγεται εφύμνιο. Στο γνωστό Κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου το προοίμιο είναι το «Τἤ 'Yπερμάχω» και το εφύμνιο τα «Χαίρε νύμφη ὰ­νύμ­φευτε» και «'Aλληλούϊα». Λήμμα σε Wikipedia Βίντεο Βίντεο

Ιωάννης Δαμασκηνός και Κοσμάς ο Μελωδός. Νωπογραφία Φώτη Κόντογλου, Καπνικαρέα.

Ιωάννης Δαμασκηνός και Κοσμάς ο Μελωδός. Νωπογραφία Φώτη Κόντογλου, Καπνικαρέα. Λήμμα σε Wikipedia

Κατά τους 6ο και 7ο μ. Χ. αιώνες εμφανίζεται ένα άλλο είδος εκκλησιαστικής ποίησης, ο Κανόνας. Ονομάζεται έτσι, επειδή ο μελωδός χρησιμοποιούσε ως κανόνα-χάρακα κάποια συγκεκριμένα γεγονότα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όπως το θαύμα της σωτηρίας του Ιωνά μέσα στην κοιλιά του θαλάσσιου κήτους, τον ύμνο της Θεοτόκου προς το Θεό κ.ά.

Ο Κανόνας περιέχει δογματικές αλήθειες και διδάσκει βαθύτερες έννοιες. Οι πιο φημισμένοι ποιητές Κανόνων είναι ο Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά (7ος - 8ος αι.) κ.ά.

Οι ύμνοι λέγονται και τροπάρια, επειδή ο καθένας έχει δικό του τρόπο για να ψαλεί, και η γενική αυτή ονομασία έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα.

 

γ. Η εκκλησιαστική μουσική

Τα τροπάρια ψάλλονται με ήχους που προέρχονται από την αρχαία ελληνική μουσική. Ιεράρχες της Δύσης, όπως ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων τον 4ο μ.Χ.αιώνα, μετέφεραν από την Ανατολή τη μουσική που πλαισίωνε λατρευτικές εκδηλώσεις. Μέσα στην Εκκλησία σταδιακά διαμορφώθηκαν και παρέμειναν μέχρι σήμερα 8 συνολικά ήχοι, τέσσερις «κύριοι» (α', β', γ', δ') και τέσσερις «πλάγιοι» (πλ. του α', πλ. του β', βαρύς ή πλ. του γ' και πλ. του δ'). Πρώτος συστηματοποίησε αυτούς τους ήχους ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο μ.Χ. αι. Η βυζαντινή μουσική συνοδεύει και υπογραμμίζει τη δύναμη του λόγου. Εκτελείται με την ανθρώπινη φωνή, χωρίς τη συνοδεία οργάνων (σύμφωνα με ρητές αποστολικές διατάξεις) και είναι μονοφωνική. Η κύρια αιτία για την οποία η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική παραμένει μέχρι και σήμερα πιστή στη μονοφωνική ψαλμωδία είναι το γεγονός ότι η πολυφωνία δεν υπήρχε στη μουσική πραγματικότητα μέχρι το σχίσμα των Εκκλησιών. Δημιουργήθηκε στη Δυτική Ευρώπη και άρχισε να διαδίδεται και να αρέσει στον κόσμο πολύ αργότερα (14ος αιώνας). Συνεπώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε την αρχαιότερη παράδοση της βυζαντινής μουσικής, που είχε άλλωστε φτάσει σε μεγάλη τελειότητα, ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποίησε άλλα μουσικά είδη. Λήμμα σε Wikipedia Ήχος Ήχος Ήχος Ήχος Ήχος Ήχος Ήχος Ήχος

Η αντιστοιχία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές νότες και στις βυζαντινές νότες είναι:

 

ΠA, BOY, ΓA, ΔI, KE, ZΩ, NH
RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO
Δραστηριότητα

 

Η βυζαντινή μουσική, όμως, χρησιμοποιεί διαφορετικές υποδιαιρέσεις ανάμεσα στους φθόγγους μιας μουσικής κλίμακας, από αυτές της ευρωπαϊκής μουσικής. Λήμμα σε Wikipedia

Η γραφή της βυζαντινής μουσικής απλοποιήθηκε αρκετές φορές μετά τον 9ο αι. (εικ. 3) και, κυρίως, τον 18ο και 19ο αιώνα από σπουδαίους μουσικολόγους. Η βυζαντινή μουσική είναι κοινό κτήμα όχι μόνο όλων των ελληνόφωνων Εκκλησιών, αλλά και των αραβόφωνων ορθοδόξων της Συρίας και της Παλαιστίνης και όλων των ορθοδόξων λαών των Βαλκανίων, και μάλιστα των Ρουμάνων και των Βουλγάρων και σε μεγάλο μέρος των Σέρβων. Επίσης, ίχνη της ανακαλύπτονται στην ψαλμωδία της Ρωσικής και της Φιλανδικής Εκκλησίας.

Μουσικό χειρόγραφο Μονής Σινά, 17ος αι.

Μουσικό χειρόγραφο

Μονής Σινά, 17ος αι.

Είναι πάντως γεγονός ότι στην Ανατολή, ενώ κατά τούς οκτώ πρώτους χριστιανικούς αιώνες η εξέλιξη της εκκλησιαστικής υμνωδίας (ποίηση και μέλος) ήταν ραγδαία, σήμερα παραμένει η υμνωδία αυτή χωρίς καμιά ποιοτική εξέλιξη για περίπου χίλια διακόσια χρόνια. Είναι καιρός, όμως, να συνεχιστεί η πορεία με μια προσπάθεια απόδοσης των ύμνων σε πιο κατανοητή γλώσσα, ώστε να γίνει εμφανές ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας αφορά όλο τον κόσμο, όλων των εποχών και ότι δεν αποτελεί απλώς μουσειακό θησαυρό. Εκπαιδευτικό παιχνίδι

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΩ ΚΑΙ ΘΥΜΑΜΑΙ
 • Οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι έχουν εβραϊκή προέλευση.
 • Στη συνέχεια γράφονται ύμνοι με θέματα από το Ευαγγέλιο, από τα συγγράμματα των Πατέρων, από ιστορικά γεγονότα, από Συναξάρια και Μαρτυρολόγια.
 • Το Κοντάκιο εξιστορεί γεγονότα από τη ζωή αγίων προσώπων. Ο Κανόνας έχει δογματικό περιεχόμενο.
 • Η βυζαντινή μουσική έχει οκτώ ήχους και είναι φωνητική.

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

Φῴς ἱλαρόν, άγίας δόξης, ὰθανάτου Πατρός, οὺρανίου, άγίου μάκαρος, 'Iησοῦ Xριστέ. 'Eλθόντες έπί τήν ήλίου δύσιν, ἱδόντες φῴς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Yἱόν, καί ἄγιον Πνεῦμα, Θεόν. ῎Aξιόν σε, έν πᾶσι καιροίς ὑμνείσθαι, φωναίς αἱσίαις, Yἱέ Θεοῦ, ζωήν ὸ διδούς˙ διό ὸ κόσμος, σέ δοξάζει. (αρχαίος πρωτοχριστιανικός ύμνος στην ελληνική γλώσσα)

Κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού

για τη Γέννηση του Χριστού

Προοίμιον

'H παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει, καί ή γἤ τό σπήλαιον τῴ ὰπροσίτω προσάγει˙ ἄγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοῦσι, μάγοι δέ μετά ὰστέρος ὸδοιποροῦσι˙ δι' ήμᾶς γάρ έγεννήθη παιδίον νέον, ὸ πρό αἱώνων θεός. (εφύμνιον)

Οίκος

Τήν 'Eδέμ Bηθλεέμ õνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν˙ τήν τρυφήν έν κρυφἤ ηὕραμεν, δεῦτε λάβωμεν τά τοῦ παραδείσου έντός τοῦ σπηλαίου, έκεί έφάνη ρίζα ὰπότιστος βλαστάνουσα ἄφεσιν, έκεί παρθένος τεκοῦσα βρέφος τήν δίψαν ἓπαυσεν εὺθύς τήν τοῦ 'Aδάμ καί τοῦ Δαβίδ, διά τοῦτο πρός τοῦτο έπειχθῴμεν ποῦ έτέχθη παιδίον νέον, ὸ πρό αἱώνων θεός. (εφύμνιον)

Μετάφραση

Προοίμιον

Η Παναγία σήμερα στον κόσμο φέρνει ως άνθρωπο τον Άκτιστο Θεό, και η γη το Σπήλαιο στον Απροσπέλαστο παρέχει˙ άγγελοι με τους βοσκούς δοξολογούνε και μάγοι έρχονται στο δρόμο με τ' αστέρι˙ αφού για χάρη μας γεννήθηκε Νέο Παιδί, ο Άχρονος Θεός.

Οίκος

Η Βηθλεέμ άνοιξε τον Παράδεισο, ελάτε να δούμε˙ την απόλαυση κρυμμένη βρήκαμε, ελάτε να πάρουμε του παραδείσου τα δώρα, μέσα στο Σπήλαιο˙ εκεί φανερώθηκε δέντρο Yπερφυσικό, που προσφέρει άφεση, εκεί μέσα ευρέθηκε πηγάδι αχειροποίητο, απ' όπου ο Δαβίδ παλιά επιθύμησε να πιεί˙ εκεί μέσα βρίσκεται Κόρη που εγέννησε Βρέφος και σταμάτησεν αμέσως τη δίψα του Αδάμ και του Δαβίδ˙ για τούτο προς το Σπήλαιο ας τρέξουμε, εκεί που εγεννήθη Νέο Παιδί, ο Άχρονος Θεός.

(Ρωμανού Μελωδού, Ύμνοι, απόδοση στα νέα ελληνικά Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης,

εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2003. Μεταγραφή σε μονοτονικό).

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
 1. Τι είναι το Κοντάκιο και τι είναι ο Κανόνας;
 2. Γιατί στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική δε χρησιμοποιούμε μουσικά όργανα;
 3. Από πού αντλούν τα θέματά τους οι εκκλησιαστικοί ύμνοι;
 4. Να διαβάσετε στην τάξη τους ύμνους της ενότητας και να εντοπίσετε τις βασικές χριστιανικές αλήθειες που κρύβονται σ' αυτούς.