Εισαγωγική παρουσίαση, Εκκλησιαστική τέχνη Α': Ναοδομία και αγιογραφία
Κεφάλαιο Γ, Ενότητα 20

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.