Παρουσίαση, Κεφάλαιο Β, Ενότητα 9
Συλλογή εικόνων: Διωγμοί Χριστιανών

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.