Εισαγωγική παρουσίαση,
Κεφάλαιο Α, Ενότητα 5. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.