Εισαγωγική παρουσίαση,
Κεφάλαιο Α, Ενότητα 4. Ιεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.