Εικόνα- Χάρτης Εννοιών: Το γεγονός της Πεντηκοστής
Κεφάλαιο Α, Ενότητα 3
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.