Εισαγωγική παρουσίαση,
Εισαγωγή, Ενότητα 2. Η Ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.