Αριστοφάνη "Όρνιθες" (Δραματική Ποίηση Γ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγή Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
εικόνα

 

 

 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕΣ

 

Mετάφραση: Θρασύβουλος Σταύρου

 

Γ΄ ΓYMNAΣIOY

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ

 

Θεόδωρος Στεφανόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
Ελένη Αντζουλή, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Ιωάννης Περυσινάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μαρίνα Δεδούλη, Σχολική Σύμβουλος
Αντώνιος Νικολόπουλος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Λεμονιά Αμαραντίδου, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ιωάννα Μόσχου, Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Χρυσούλα Βέικου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Δέσποινα Μωραΐτου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Ο πίνακας Ελεύθερα πουλιά (2003) του Ζωγράφου Αλέκου Φασιανού

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ελληνικά Γράμματα Α.Ε., Multimedia Α.Ε.

 

Γ′ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

 

      

YΠOYPΓEIO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN
ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO

Θεόδωρος Στεφανόπουλος          Ελένη Αντζουλή

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Εικόνα

 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕΣ

Mετάφραση: Θρασύβουλος Σταύρου

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικό σημείωμα
 
Εισαγωγή
 
Μετάφραση & Σχόλια
 
Επεξήγηση μετρικών όρων

Εικόνα

Εικόνα

Το θέατρο του Διονύσου όπως πιθανώς ήταν τον 1ο αιώνα π.Χ. (Mακέτα Μ. Κορρέ.)

 

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το βιβλίο συγκροτείται από την εισαγωγή, το (μεταφρασμένο) κείμενο, τα σχόλια, τις ερωτήσεις-ασκήσεις-δραστηριότητες, την επεξήγηση μετρικών όρων και την εικονογράφηση.

Στην εισαγωγή δίνονται στοιχειώδεις πληροφορίες για το αρχαίο θέατρο και το δράμα, για τον βίο και το έργο του Αριστοφάνη, για τη δομή των αριστοφανικών κωμωδιών και για τη συγκεκριμένη κωμωδία.

Το κείμενο τυπώνεται στις αριστερές σελίδες, τα σχόλια στις δεξιές. Στα αριστερά του κειμένου υπάρχουν πλαγιότιτλοι, που μερικές φορές είναι γραμμένοι με παιγνιώδη διάθεση, και διπλή αρίθμηση. Η αρίθμηση με τα έντονα στοιχεία αναφέρεται στη μετάφραση, η αρίθμηση μέσα σε αγκύλες αναφέρεται στο αρχαίο κείμενο και ενδιαφέρει μόνο τους διδάσκοντες.

Στην αρχή κάθε μείζονος οργανικής ενότητας (πρόλογος, πάροδος κ.ο.κ.), συχνά και στην ρχή επιμέρους ενοτήτων ή και σκηνών, υπάρχει εισαγωγικό σημείωμα που διαφωτίζει πρωτίστως σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης ενότητας ως συστατικού μέρους της κωμωδίας, σπανιότερα για το περιεχόμενο της αντίστοιχης ενότητας των Ορνίθων. Πριν από το εισαγωγικό σημείωμα τυπώνονται με διαφορετικό χρώμα οι έννοιες-κλειδιά.

Για να μην κατακερματίζεται το κείμενο σε πολύ μικρές ενότητες και καταστρέφεται η συνοχή του με τις συχνές παρεμβολές ασκήσεων, οι ερωτήσεις-ασκήσεις-δραστηριότητες παρατίθενται στο τέλος μεγάλων —και κατά κανόνα οργανικών— ενοτήτων. Για να εντοπίζονται ευκολότερα οι σελίδες με τις ασκήσεις, τυπώνεται στο δεξιό περιθώριο μια στήλη με εικόνες πουλιών που προέρχονται από πίνακες του Aλέκου Φασιανού.

Η εικονογράφηση, που δεν είναι απλώς διακοσμητική, παρέχει μερικές φορές, όπως, για παράδειγμα, στην εισαγωγή, με άμεσο τρόπο συγκεκριμένη εικόνα για ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαίου θεάτρου.


ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Tο εικονογραφικό υλικό, του οποίου η προέλευση δεν δηλώνεται στην οικεία θέση, προέρχεται από εκδόσεις των ακόλουθων οργανισμών και εκδοτικών οίκων: EΛΛHNIKO ΠAPAPTHMA ΔIEΘNOYΣ INΣTITOYTOY ΘEATPOY (σελ. 137), EΘNIKH ΠINAKOΘHKH (σελ. 25, 37, 71, 101, 125, 141), E.Λ.I.A. (σελ. 81, 97), EMΠOPIKH TPAΠEZA [Διονύσης Φωτόπουλος, Σκηνογραφία - Eνδυματολογία] (σελ. 57, 76, 119, 131, 146), ΘEATPO TEXNHΣ (σελ. 45, 50, 52, 62), «ΘEATPO» [Kώστα Nίτσου] (σελ. 75), KAPΔAMITΣA (σελ. 85), KEIMENA (σελ. 49, 127), MIET (σελ. 11, 99, 100), MIΛHTOΣ (σελ. 27, 34, 61, 82, 93, 107), MOYΣEIO MΠENAKH (σελ. 14), T.A.Π.A. (σελ. 6, 8, 9, 10, 14, 18, 47, 55, 59, 67, 69, 83, 91, 95, 102, 105, 109, 113, 117, 121, 132, 135, 143). H επιλογή των εικόνων και η τοποθέτησή τους στη συγκεκριμένη θέση της σελίδας έγινε από τους συγγραφείς.