Γαλλικά (Γ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
Unité 0. Vous parlez français ? Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Ιωάννης Ζορμπάς
Γαλλικά
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Action.fr-gr 3
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Hélène Mannarelli
Action.fr-gr
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Γαλλικά
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Hélène Mannarelli
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός
Ιωάννης Ζορμπάς
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:
Αθανασία Ζησιμοπούλου
Μέλος ΕΕΔΙΠ Γαλλικής Γλώσσας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χρυσάνθη Ινάχογλου
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Δημήτρης Στεμπίλης
Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ:
Ευαγγελίτσα Γκιοβούσογλου-Καγκά
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Ενέργεια 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
“Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων“
Πράξη με τίτλο:
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

“Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο“
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος Ε.Θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Hélène Mannarelli
Ιωάννης Ζορμπάς
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ A.B.E.
Action.fr-gr
3
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ
Γαλλικά
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘHΝΑ
Αγαπητοί μαθητές,
Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το τελευταίο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να εμπεδώσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στις προηγούμενες τάξεις ώστε να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η προσέγγιση της γλώσσας, όπως και στις προηγούμενες τάξεις, γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.
Η συγγραφική ομάδα
Sommaire

Unité 0 - Parlez-vous français ?

Vous parlez français ?

Le Saviez-vous ?

Mon Balluchon

Passe-partout

Révisions

Projet de Classe

Mon Portfolio

Unité 1 - C’est la rentrée !

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 2 - Les jeunes s’expriment !

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 3 - Les jeunes, leurs proches et leurs reproches

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 4 - Chacun son look

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise

Mon Portfolio

Unité 5 - Un petit tour à Paris

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 6 - Les jeunes et l’environnement

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 7 - Les jeunes contre le racisme

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Activités Annexes

Analyse de texte

Ça m’intéresse !

Kimbu

Expressions et proverbes en image

En avant la musique !

Quelques vers à travers les siècles

Institut français d’Athènes

Lexique