Γερμανικά (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
7. Guten Appetit! 9. Endlich Ferien! Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
Tschüss,
Carmen!
img

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img

 

 

 

 

img

 


img
Tschüss, Carmen!
img

 

Projekt 1: Wir machen die zweite Ausgabe unserer

img

Φτιάξτε τώρα την δεύτερη έκδοση της σχολικής

εφημερίδας σας στα γερμανικά με θέμα το

σχολείο σας! Ο καθηγητής/ η καθηγήτριά σας

μπορούν να σας βοηθήσουν!

Το όνομα της εφημερίδας σας το έχετε ήδη βρεί στο κεφάλαιο 4. Τώρα

σκοπός σας είναι να παρουσιάσετε το σχολείο σας, τους καθηγητές σας, το

πρόγραμμα των μαθημάτων σας και τα ίδια τα μαθήματά σας.

Χωριστείτε σε 3 ομάδες

• Η 1η ομάδα αναλαμβάνει να φωτογραφήσει ή να ζωγραφίσει το

σχολείο (το κτήριο, τις αίθουσες, τη βιβλιοθήκη, το προαύλιο, το

κυλικείο κτλ.) και να περιγράψει το χώρο του σχολείου, π.χ.:

 

 

 

3

Gymnasium ...
Das ist unserre Schule..
Im Erdgeschoss sind ....
Im ersten/ zweiten Stock sind ....
Hier sind wir in der Pause.. Wir spielen, quatschen
und essen..
Das ist unserre Turnhalle.. Sie ist groß und schön. ....
Unsere Aula ist .... Hier spielen wir Theater, singen
und feiern.

 

• Η 2η ομάδα αναλαμβάνει να γράψει το πρόγραμμα μαθημάτων της τάξης και να περιγράψει πόσες

φορές την εβδομάδα και πόσες ώρες έχετε το κάθε μάθημα, π.χ.:

Unser Stundenplan

 

 

 

 

 

Wir haben ... Fächer in der ersten Gymnasiumsklasse.
Der Unterricht dauert von ... bis ...
Wir haben dreimal in der Woche Altgriechisch, am ...
Deutsch haben wir nur ...
Am Wochenende haben wir natürlich frei.

Tschüss, Carmen!
imgimg

• Η 3η ομάδα αναλαμβάνει να κάνει μια έρευνα στην τάξη και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της

έρευνάς της στην εφημερίδα.

Αναλαμβάνει λοιπόν να ρωτήσει τους μαθητές της τάξης, ποιά είναι τα αγαπημένα τους μαθήματα,

ποιά μαθήματα βρίσκουν βαρετά και πώς βρίσκουν τους καθηγητές, π.χ.:

 

Was ist dein Lieblingsfach?
Wie findest du ...?
Findest du Deutsch interessant/
langweilig?
Wie findest du den Mathelehrer/ die
Deutschlehrerin/ ...?
Findest du den Chemielehrer gut/
streng/ ...?
img
Στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας σε
μορφή στατιστικής, π.χ.:
imgimg

Schülerstatistik


10 Schüler finden Deutsch interessant.
5 Schüler finden Sport super.
20 Schüler finden die Deutschlehrerin/
den Deutschlehrer toll.

 

Στο τέλος συγκεντρώστε όλα τα άρθρα και το οπτικό υλικό και φτιάξτε την εφημερίδα. Σας

υπενθυμίζουμε να συμπληρώσετε στο τέλος της εφημερίδας τα ονόματα της συντακτικής ομάδας.

Μπορείτε να παρουσιάσετε ή να φωτοτυπήσετε και να μοιράσετε την εφημερίδα σε άλλες τάξεις του

σχολείου σας, στους καθηγητές, στο διευθυντή ή στους γονείς σας.

Θα βρείτε και στις επόμενες σελίδες ιδέες, για να εμπλουτίσετε την εφημερίδα.

 
Tschüss, Carmen!
img

 

Projekt 2: Lernkartei

 

Στο κεφάλαιο 4 μάθατε πώς να κατασκευάσετε μια Lernkartei και

πώς να φτιάχνετε κάρτες, για να επαναλαμβάνετε λεξιλόγιο. Σ'

αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με τις

κάρτες που μπορείτε να φτιάχνετε για να επαναλαμβάνετε

τη γραμματική (Α). Επίσης θα δείτε πώς μπορείτε οι ίδιοι

να φτιάχνετε εύκολες ασκήσεις γραμματικής για τους

συμμαθητές σας (Β).

Α. Τι γράφουμε στις κάρτες;

 

 

μπροστινή πλευρά   πίσω πλευρά  
Wann?
______ Montag
  am

Όπως βλέπετε μπορείτε να

φτιάχνετε κάρτες για όλα τα

γραμματικά φαινόμενα. Τι

ακριβώς θα γράψετε είναι κάτι

που θα το αποφασίζετε οι ίδιοι

στην κάθε ομάδα, αρχικά με την

υπόδειξη του καθηγητή σας.

Συνήθως, γράφουμε οτιδήποτε

μας δυσκολεύει και το

παρουσιάζουμε με τέτοιο τρόπο,

ώστε να μπορούμε εύκολα να το

συγκρατήσουμε στο μυαλό μας.

     
Nom.: mein Pinsel
Akk.: ?
  meinen Pinsel
     

+

gut

gerrn

++

_________

_________

  besser
lieber
     
Sei!
_______________
_______________
  Seid!
Seien Sie!
     
am Morgen
am Mittag
am Abend
______ Nacht!
  in der
Tschüss, Carmen!
imgimg

Β. Φτιάξτε μόνοι σας ασκήσεις!

Αναλάβετε για λίγο το ρόλο του δασκάλου και φτιάξτε κάρτες για την Lernkartei που περιέχουν
απλές ασκήσεις.

 

μπροστινή πλευρά   πίσω πλευρά  
Montag/Deutsch/
wir/haben
  Am Montag haben wir
Deutsch.
Deutsch haben wir am
Montag.

Αυτές οι κάρτες χρησιμεύουν ως

επανάληψη για την Lernkartei,

μπορείτε όμως να τις

χρησιμοποιείτε και ανεξάρτητα

στο μάθημα δουλεύοντας σε

ζευγάρια. Ο ένας φτιάχνει την

άσκηση με βάση ένα απλό

παράδειγμα κι ο άλλος βρίσκει τη

λύση.

Μπορείτε επίσης να γράψετε στη

σχολική εφημερίδα μια σειρά

τέτοιων ασκήσεων ως

σπαζοκεφαλιές. Οι λύσεις θα

βρίσκονται στο πίσω μέρος της

εφημερίδας με μικρά γράμματα.

     
Herr Alexiou _______
lange arbeiten.
(müssen)
  muss
     
Wann hast du Deutsch?
_____ Montag_____
10.000 Uhr.
  Am - um
     
Die ... ist sauer,
das Eis ist ... .
  Zitrone / süß
     

Projekt 3: Lernplakat: Trennbare Verben

 

Macht vier Gruppen (A, B, C und D).

img Gruppe A sucht in Lektion 3,

img Gruppe B sucht in Lektion 4,

img Gruppe C sucht in Lektion 6 und

img Gruppe D sucht in Lektion 7

 

im Kursbuch und im Arbeitsbuch “Deutsch – ein Hit!“ Sätze und Fragen mit trennbaren Verben. Ein
Schüler aus jeder Gruppe schreibt seinen Beispielsatz in eine Tabelle, ein anderer Schüler schreibt das
Verb daneben, z.B.:

Beispielsatz

Kommst du mit?

trennbares Verb

mitkommen (du kommst mit)

 

Klebt die vier Tabellen zum Schluss auf Pappe – fertig ist das Plakat!

 
Tschüss, Carmen!
img

 

Projekt 4: Verben kategorisieren:

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έχετε μάθει πολλά ρήματα που κλίνονται με διαφορετικό τρόπο.

Ξεφυλλίστε το βιβλίο και συγκεντρώστε όσο περισσότερα ρήματα μπορείτε. Στη συνέχεια χωριστείτε

σε τέσσερις ομάδες.

➠ Η πρώτη ομάδα ασχολείται με τα ρήματα που δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην κλίση τους, π.χ. wohnen.

➠ Η δεύτερη ομάδα ασχολείται με τα Modalverben.

➠ Η τρίτη ομάδα ασχολείται με τα ρήματα που αλλάζει το φωνήεν τους στο θέμα, όταν κλίνονται. Τα ρήματα αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

➠ Η τέταρτη ομάδα ασχολείται με τα ρήματα που εμφανίζουν άλλες ιδιαιτερότητες.

Μπορείτε να φτιάξετε μια αφίσα για την τάξη με αυτές τις κατηγορίες.

 

 

Ρήματα χωρίς ιδιαιτερότητες
wohnen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρήματα που αλλάζουν φωνήεν
a img ä
 
 
schlafen img du schläfst
 
e img ie
 
lesen img du liest
e img I
nehmen img du nimmst
 
 

 

 

 

 

 

Ρήματα με άλλες ιδιαιτερότητες

angeln img du angelst
 
 
 
arbeiten img du arbeitest
 
 
 
 
haben img du …
sein img du …
 
Modalverben
müssen img du musst
 
 
 
 
 
Tschüss, Carmen!
imgimg

img

 

5. Geschenke für Carmen
Bald fährt Carmen nach Hause.

Η οικογένεια Αλεξίου σκέφτεται τι δώρα να πάρει για την Carmen και για την οικογένειά της.

 

img

 

Σκεφτείτε ότι φιλοξενούσατε εσείς την Carmen. Τι δώρα θα της κάνατε και γιατί θα διαλέγατε αυτά τα

δώρα;

Χωριστείτε σε ομάδες 5-6 παιδιών. Η κάθε ομάδα θα ετοιμάσει για την Carmen ένα δέμα

«έκπληξης» με διάφορα δώρα. Για να δείξετε τα δώρα αυτά, μπορείτε να κόψετε εικόνες από

περιοδικά ή διαφημιστικά φυλλάδια, να φέρετε φωτογραφίες ή ακόμα και να κάνετε χειροτεχνίες. Στη

συνέχεια, θα τα τοποθετήσετε σε μία κούτα. Θα ετοιμάσετε χαρτάκια (ένα για κάθε δώρο!), όπου θα

γράψετε στα γερμανικά για ποιο λόγο κάνετε στην Carmen τα συγκεκριμένα δώρα (Weil ... .) Θα

βάλετε τα χαρτάκια σε ένα φάκελο και θα τον βάλετε κι αυτόν στην κούτα. Όταν οι ομάδες θα έχουν

ετοιμάσει τις κούτες τους, θα τις ανταλλάξουν μεταξύ τους. Η κάθε ομάδα πρέπει πρώτα να βρει την

πρόταση με weil που ταιριάζει σε κάθε δώρο και μετά να παρουσιάσει τα δώρα στην τάξη.

 
Tschüss, Carmen!
img

 

Για την ακόλουθη άσκηση 6, αλλά και για τον αποχαιρετισμό της Carmen (σελ. 124 - 126) προτείνεται

από μία δραστηριότητα. Διαβάστε πρώτα και τις δύο ιστορίες,

πριν αποφασίσετε ποια δραστηριότητα θα επιλέξετε.

 

  Maria-Christine –
Carmen – abholen ...
 
 

________________________________

________________________________

________________________________

 
6. Ein Fotoalbum für Carmen

O Ανδρέας και η Μαρία-Χριστίνε

ετοιμάζουν ένα άλμπουμ με

φωτογραφίες για να το κάνουν δώρο

στην Carmen που φεύγει για την

Ισπανία. Μπορείς να τους βοηθήσεις

να γράψουν μια λεζάντα κάτω από

κάθε φωτογραφία;

 

 

img

 

________________________________

________________________________

________________________________

img

 

________________________________

________________________________

________________________________

 

img

________________________________

________________________________

________________________________

Tschüss, Carmen!
imgimg
img

die Sehenswürdigkeiten

– besichtigen ...

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

img

 

________________________________

________________________________

________________________________

img

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

Herr Wagner – unterrichten –
Carmen und Maria-Christine ...

img

________________________________

________________________________

________________________________

 

Σκεφτείτε ότι η Carmen είχε έρθει να σας κάνει επίσκεψη.

Διαλέξτε τη δική σας Carmen. Για να της μοιάσει, μπορεί να φοράει μαύρη περούκα. Φέρτε μια

φωτογραφική μηχανή και σχεδιάστε τι φωτογραφίες θέλετε να τραβήξετε:

Πού πήγατε με την Carmen; Τι κάνατε εκεί; Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες μέσα και έξω

από το σχολείο. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και φωτογραφίες

από περιοδικά ή Poster για να ετοιμάσετε το δικό σας Fotoalbum für Carmen. Δημοσιεύστε το in

eurer Schülerzeitung.

 

 
Tschüss, Carmen!
img

 

7. Tschüss, Carmen!

Η Carmen επιστρέφει στην Ισπανία.

Η οικογένεια Αλεξίου και οι φίλοι των παιδιών την αποχαιρετούν!

img
Tschüss, Carmen!
imgimg
img

Φανταστείτε ότι η Carmen είχε έρθει σε σας. Παίξτε τον αποχαιρετισμό της Carmen
μέσα στην τάξη. Τραβήξτε φωτογραφίες, φτιάξτε Collage ή Poster και γράψτε
μια εικονογραφημένη ιστορία für eure Schülerzeitung.

 
Tschüss, Carmen!
img

 

img
img