Γερμανικά (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Einstieg -εισαγωγή 7. Guten Appetit! Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
Schule
und Alltag
img

 

 

 

 

Ich lerne:

Μαθαίνω να ονομάζω
τις αίθουσες του σχολείου
και να περιγράφω
που βρίσκονται.--

img

 

 

 

Να λέω σε κάποιον τι να κάνει.

img

 

Να εκφράζω τι πρέπει
τι επιτρέπεται και τι
μπορώ να κάνω.
Να υπολογίζω την ώρα.

img
Schule und Alltag
img

 

1. Οι φωτογραφίες του σχολείου του Ανδρέα και της Μαρίας-Χριστίνε έχουν σκιστεί. Μπορείς να

τις ενώσεις και να βρεις πώς λέγονται αυτοί οι χώροι του σχολείου;

Ordne zu!

 

 

a

2. Ergänze den bestimmten Artikel:

der Lehrer + das Zimmer:
die Schule + der Hof:
die Klasse + der Raum:

________ Lehrerzimmer

________ Schulhof

________ Klassenraum

Το άρθρο μιας σύνθετης

λέξης που αποτελείται από δύο

ουσιαστικά ορίζεται πάντα από

____________ ουσιαστικό.

Schule und Alltag
imgimg

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 

3. Wie heißen die Komposita (σύνθετες λέξεις) ?

Εάν δεν θυμάσαι το δεύτερο ουσιαστικό, ψάξε στα κεφάλαια 1, 2, 3 και 5 του Kursbuch.

die Schul img die Mathe img die Telefon img
das Rollen img der Stunden img die Fußball img
der Stadt img die Heimat img das Grammatik img
der Familien img das Adress img der Kassetten img
AB: 1. img
 
Schule und Alltag
img

 

4. Το Σάββατο το πρωί ο Ανδρέας δείχνει στην Carmen το σχολείο. exercise

 

 

b

5. Τα ρήματα που ακολουθούν σχετίζονται με κάποιες δραστηριότητες. Οι

δραστηριότητες αυτές γίνονται σε ορισμένους χώρους του σχολείου. Μπορείς

να γράψεις πως ονομάζονται στα γερμανικά αυτοί οι χώροι;

 

c

imgAB: 2., 3. imgGrammatiküberblick
Schule und Alltag
imgimg

img Lies den Dialog und ergänze die Schulräume.
A: So Carmen, hier ist unser ___________. Hier sind wir in der Pause. Wir quatschen,
spielen und essen.
C: Euer _____________ ist aber schön! Und das ist eure ___________?
A: Ja, das ist unsere ______________. Da spielen wir Basketball.
C: Aha! Und dieser Raum dort, was ist das?
A: Das ist das Zimmer von Frau Lübke. Sie ist unsere Sekretärin. Das ist also das _____________.
C: Ist eure Sekretärin nett?
A: Ja, sie ist freundlich und sehr hilfsbereit. Im Erdgeschoss ist auch das __________________, da sitzen
die Lehrer und korrigieren.

img

C:

A:

 

 


C:
A:

 


C:

Und wo habt ihr Unterricht? Wo sind eure
______________?
Die ______________ sind im ersten und im
zweiten Stock. Im ersten Stock ist auch die
__________. Dort spielen wir Theater und
feiern.
Habt ihr auch eine ___________?
Ja, unsere ___________ ist im zweiten Stock.
Die Schüler lesen dort Bücher und
Zeitschriften.
Also, ich finde eure _________ wirklich toll!
6. Possessivpronomen: 1. und 2. Person Plural im Nominativ und im Akkusativ - κτητική
αντωνυμία α' και β΄πρόσωπο πληθυντικού σε ονομαστική και αιτιατική: Ergänze! exercise
c
      der Schulhof die Bibliothek das Sekretariat  
 

wir

 

ihr

 

Nom.

Akk.

Nom.

Akk.

_______

unserren

_______

eurren

Schulhof

Schulhof

Schulhof

Schulhof

______

unserre

eure

eure

Bibliothek

Bibliothek

Bibliothek

Bibliothek

unser

unser

euer

euer

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

 
      die Klassenräume  
 

wir

 

ihr

 

Nom.

Akk.

Nom.

Akk.

unserre

unserre

______

eurre

Klassenräume

Klassenräume

Klassenräume

Klassenräume

 
AB: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.img
Schule und Alltag
img

 

img

7. Montag Morgen
vor der Schule
exercise

 

a. Höre den Dialog. Nummeriere die Fotos
von 1-5!b

 

 

 

 

exercise exercise exercise exercise exercise game
img img
Um zwanzig nach sechs stehen Frau
und Herr Alexiou auf.
Um zehn vor sieben weckt Frau
Alexiou die Kinder. Herr Alexiou
macht das Frühstück.

b. Ordne die Uhren den Fotos zu! presentation

img
halb acht Viertel
vor acht
zehn vor
sieben
zwanzig
nach sechs
Viertel
nach sieben
Schule und Alltag
imgimg
exercise

8. Die Modalverben: können, müssen, dürfen

 

Ich muss   heute lange arbeiten en .
Wir dürf en erst nach der 6. Stunde gehen   .

 

Was ist richtig? Kreuze an!

 

1. Σε ποια θέση στην πρόταση βρίσκεται το Modalverb;

α) στην 1η θέση β) στη 2η θέση γ) στο τέλος της πρότασης.

2. Σε ποια θέση βρίσκεται το δεύτερο ρήμα;

α) στην 1η θέση β) στη 2η θέση γ) στο τέλος της πρότασης.

3. Ποιο ρήμα κλίνεται στην πρόταση;

α) το Modalverb β) το ρήμα στο γ) και τα δύο ρήματα.

τέλος της πρότασης

 

9. Trage die Formen aus den Dialogen in die Tabelle ein: exercise

    können müssen dürfen  
 

ich

kann

  darf
 

du

 

musst  
 

er, sie, es

kann

muss  
 

wir

 

müssen dürfen
 

ihr

 

  dürft
 

sie

können

müssen dürfen
AB: 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.IMG
Schule und Alltag
img

 

img

10. Η Carmen, ο Ανδρέας και η Μαρία-Χριστίνε πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο.

Η Carmen ρωτάει τι σημαίνουν οι διάφορες πινακίδες που βλέπει στο δρόμο. Τα παιδιά

της απαντούν.

img

a. Unterstreiche die Modalverben in den Dialogen!
b. Ποιά εικόνα / ποιές εικόνες ταιριάζει / ταιριάζουν σε κάθε ελληνικό ρήμα; Γράψε τον
αριθμό / τους αριθμούς και αντιστοίχισε με το σωστό
Modalverb:

πρέπει

______________

nicht dürfen

επιτρέπεται

______________

müssen

μπορείς/μπορώ

______________

dürfen

δεν πρέπει (δε χρειάζεται)

______________

können

απαγορεύεται (δεν επιτρέπεται)

______________

nicht müssen

imgAB: 18., 19.
Schule und Alltag
imgimg
img 11. In der Schule
Η Μαρία-Χριστίνε συστήνει την Carmen στον
καθηγητή των γερμανικών.
M.-C.:
Guten Morgen, Herr Wagner. Das ist Carmen, unsere Austauschschülerin. Carmen, das ist unser Deutschlehrer.
Herr Wagner:
Herzlich willkommen, Carmen! Buen venido!
C.:
Vielen Dank, das ist sehr nett!
   
Wie geht das Gespräch weiter? Αντιστοίχισε ερωτήσεις και απαντήσεις. Τις δύο απαντήσεις
που λείπουν μπορείς να τις βρεις στη σελίδα 71.
b

Carmen:

1. Sprechen Sie Spanisch?

2. Kennen Sie Spanien?

3. Machen Sie auch eine AG?

4. Wann ist Ihre AG?

5. Ja, gern. Aber ich spiele bestimmt

nicht so gut wie Ihre Schüler.

6. Gut, ich komme.

Herr Wagner:

img Prima.

img Das glaube ich nicht. Komm doch am Dienstag in die AG..

img ____________________________________________________

img _____________________________________. Machst du mit?

img Ja, ein bisschen.

 

img Ja, ich fahre jeden Sommer nach Mallorca.

img Hör jetzt den Dialog.
12. a. Verb: die Höflichkeitsform – ο πληθυντικός ευγενείας. Ergänze! c
  machen kennen sprechen
sie machen ___________ ___________
Sie mach - ___ kenn - ___ sprech - ___
b. Possessivpronomen: die Höflichkeitsform
- ο πληθυντικός ευγενείας. Ergänze!
Εάν συγκρίνεις το γ' πρόσωπο
πληθυντικού με τον πληθυντικό
ευγενείας, τι παρατηρείς;
der Name die AG das Fach die Schüler
sie ihr Name         AG         Fach        Schüler
Sie ihr Name         AG ihr Fach         Schüler
AB: 20.IMG
Schule und Alltag
img

 

img

 


b

13. In der Klasse
Wer sagt was? Ordne die 8 Sprechblasen
den 5 Bildnern zu! exercise

Schule und Alltag
imgimg

14. Verb: Imperativ – Προστακτική. Ergänze die Verbformen!

c
img

 

15. a. Finde die Imperativformen. Ergänze!

 

img

 

Συζητήστε στην τάξη και βρείτε τον κανόνα για το σχηματισμό των τριών τύπων της προστακτικής.

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

b. Εφαρμόστε τον κανόνα που βρήκατε.

a. Du liest den Text. img___________________________________!
b. Sie wiederholen die Frage. img___________________________________!
c. Ihr spielt Dialoge. img ___________________________________!

AB: 21., 22., 23.img

Schule und Alltag
img

 

img

 

 

16. In der Pause
Carmen und Andreas treffen sich in der
Pause auf dem Schulhof. Was fragt Andreas?
Spielt den Dialog.

 

b

img

img

 

Carmen:
- Nein, ich brauche kein Wörterbuch,
ich brauche einen Atlas.
- Ich finde die Klasse super.
- Ja, ich mache eine AG.
- Nein, ich mache die Theater-AG.
- Ja, ich finde den Lehrer sehr nett.
- Am Dienstag.

img 17. Der bestimmte Artikel im Akkusativ – Το οριστικό άρθρο στην αιτιατική: Ergänze!
Nominativ ein/der Lehrer eine/die Klasse ein/das Wörterbuch - / die AGs
Akkusativ einen/___ Lehrer eine/____ Klasse ein/das Wörterbuch - / die AGs

kennen

wecken

korrigieren

lesen + Akkusativ

bringen

verpassen

img
imgAB: 24., 25.
Schule und Alltag
imgimg

18. Schule in Deutschland

img
img
Schule und Alltag
img

 

Grammatik

 

1. Verben

 

korrigieren

essen

lesen

sprechen

ich korrigier – e ess – e les – e sprech – e
du korrigier – st iss – t (!) lies – t (!) sprich – st (!)
er, sie, es korrigier – t iss – t (!) lies – t (!) sprich – t (!)
wir korrigier – en ess – en les – en sprech – en
ihr korrigier – t ess – t les – t sprech – t
sie korrigier – en ess – en les – en sprech – en

 

genauso wie korrigieren: verpassen, feiern, frühstücken, wecken,
kennen, wiederholen, verstehen, bringen, quatschen, bleiben

2. Das Possessivpronomen im Nominativ und im Akkusativ

  der Sportplatz die Bibliothek das Sekretariat die Stifte
img

ich

mein

Sportplatz

meine

Bibliothek

mein

Sekretariat

meine

Stifte
du

dein

Sportplatz deine Bibliothek dein Sekretariat

deine

Stifte

er, es

sie

sein

ihr

Sportplatz

Sportplatz

seine

ihre

Bibliothek

Bibliothek

sein

ihr

Sekretariat

Sekretariat

seine

ihre

Stifte

Stifte

wir

unser

Sportplatz unsere Bibliothek unser Sekretariat

unsere

Stifte
ihr

euer

Sportplatz eure Bibliothek euer Sekretariat

eure

Stifte

sie

Sie

ihr

Ihr

Sportplatz

Sportplatz

ihre

Ihre

Bibliothek

Bibliothek

ihr

Ihr

Sekretariat

Sekretariat

ihre

Ihre

Stifte

Stifte

img

ich

meinen

Sportplatz

meine

Bibliothek

mein

Sekretariat

meine

Stifte
du

deinen

Sportplatz deine Bibliothek dein Sekretariat

deine

Stifte

er, es

seinen

Sportplatz

seine

Bibliothek

sein

Sekretariat

Sekretariat

seine

Stifte

sie

ihren

Sportplatz

ihre

Bibliothek

ihr

Sekretariat

ihre

Stifte

wir

unseren

Sportplatz unsere Bibliothek unser Sekretariat

unsere

Stifte
ihr

eueren

Sportplatz eure Bibliothek euer Sekretariat

eure

Stifte

sie

Sie

ihren

Ihren

Sportplatz

Sportplatz

ihre

Ihre

Bibliothek

Bibliothek

ihr

Ihr

Sekretariat

Sekretariat

ihre

Ihre

Stifte

Stifte

 
Schule und Alltag
imgimg

3. Modalverben: können, dürfen, müssen

 

können

müssen

dürfen

ich kann (!) muss (!) darf (!)
du kann - st (!) muss - t (!) darf - st (!)
er, sie, es kann (!) muss (!) darf (!)
wir könn - en müss - en dürf - en
ihr könn - t müss - t dürf - t
sie könn - en müss - t dürf - en
Herr A.: Ich muss   heute länger arbeiten   .
C.: Ich darf   am ersten Schultag nicht zu spät kommen   .
M.-C.: Kann st du den Hund zum Tierarzt bringen   ?

Lies noch einmal Seite 21 im

Kursbuch. Θυμήσου τι είχες

μάθει για τις Ja / Nein – Fragen!

4. Imperativ (Προστακτική)

  du-Form Komm! Lies! (!) Iss! (!) Sprich! (!)  
  ihr-Form Kommt! Lest! Esst! Sprecht!  
 

Sie-Form

Kommen Sie!

Lesen Sie!

Essen Sie!

Sprechen Sie!

 

5. Der bestimmte Artikel im Akkusativ

  Nom. der Lehrer die Lehrerin das Klassenzimmer die Toiletten  
 

Akk.

den Lehrer

die Lehrerin

das Klassenzimmer

die Toiletten

Schule und Alltag
img

 

 

Wortschatz

1. Nomen

a. Räume in der Schule

der Schulhof
der physikraum
der Sportplatz
der Klassenraum
der Computerraum
der Computerraum

die Turnhalle
die Bibliothek
die Aula

das Lehrerzimmer
das Klassenzimmer

 

b. Andere Nomen

der 1. Stock
der Raum
der Mittwoch
der Direktor
der Tierarzt
der Hund
der Polizist

die Treppe
die Kantine
die Toilette
die Note
die Pause
die Tafel
die Zeitschrift
die Uhr

das Erdgeschoss
das Sekretariat
das Zimmer
das Zeugnis
das Frühstück
das Auto

2. Verben
essen, lesen, sprechen,
korrigieren, feiern, frühstücken, verpassen, wecken, kennen
wiederholen, verstehen, bringen, quatschen, sitzen, bleiben
können, müssen, dürfen
3. Lokale Angaben (τοπικοί προσδιορισμοί)
im Erdgeschoss, im 1. Stock, auf dem Schulhof, hier, dort, da
4. Die Uhrzeit
Wie spät ist es? – Es ist halb sieben, Viertel vor (nach) sieben.
Um wie viel Uhr?
5. Temporale Angaben (χρονικοί προσδιορισμοί)
Um halb sieben, um Viertel vor (nach) sieben, heute, jetzt
6. Adjektive
richtig, falsch, ruhig, laut, langsam
7. Ausdrücke
Schau mal! Nehmen Sie Platz! Stimmt! Vielen Dank!