Γερμανικά (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
6. Schuleund Alltag Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα

Deutsch - ein Hit! 1

 

 Γερμανικά

 

Β' ΓYΜΝΑΣΙΟY 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ντανιέλα Στάη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Χαρίκλεια Καπότη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτα Σπυροπούλου
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Αικατερίνη Πασίση
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

   
ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ανδρομάχη Σαπιρίδου
Επικ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ολυμπία Καπεζάνου
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευση
Αιμιλία Γκλιάτη
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Ευάγγελος Γκιόκας
Σκιτσογράφος - Εικονογράφος
   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ντάγκμαρ Σέφφερ
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας)
   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Αννέτε Φώσβινκελ
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας)
   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Λωρελάη Αικατερίνη Τότση
Φιλόλογος (Γερμανικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

   
ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γεωργία-Τρωάς Γαζετοπούλου

Ζωγράφος

   
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΣYΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» 

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο » 
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτές Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

H επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ». εικόνα

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Ντανιέλα Στάη   Χαρίκλεια Καπότη   Παναγιώτα Σπυροπούλου   Αικατερίνη Πασίση

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου


 Deutsch - ein Hit! 1

 

 

Γερμανικά

 

Β΄ ΓYΜΝΑΣΙΟY


  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

Vorwort

Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια!


Καλώς ήλθες στον κόσμο του Ανδρέα και

της Μαρία-Χριστίνε, των ηρώων

αυτού του βιβλίου, που είναι περί-

που στη δική σου ηλικία και θα σου

κρατήσουν συντροφιά με τις ιστορίες

τους και τις περιπέτειές τους ως το τέλος της

σχολικής χρονιάς. Ο Ανδρέας και η Μαρία-Χριστίνε είναι γεννημένοι στη Γερμανία, και συγκε-
κριμένα στο Βερολίνο, από Έλληνα πατέρα και Αυστριακή μητέρα. Έχουν μεγαλώσει επηρεα-

σμένοι από δύο πολιτισμούς, τον γερμανικό και τον ελληνικό. Ξέρουν λοιπόν

πολύ καλά πώς να σε βοηθήσουν να μάθεις εύκολα και γρήγορα τη γερμανική

γλώσσα που μιλιέται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Αυστρία, την

Ελβετία, το Λιχτενστάιν, αλλά και

σε ορισμένα μέρη της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.

Μέσα από πολλές όμορφες εικόνες, χρώματα, φωτογρα-

φίες και παιχνίδια θα σου μάθουν με ευχάριστο και διασκε-

δαστικό τρόπο τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις συνήθειες

των γερμανόφωνων λαών.

Πάμε λοιπόν στο Βερολίνο. Οι φωτογραφίες της πόλης

και των σπιτιών που τραβήχτηκαν εκεί με τη βοήθεια

της οικογένειας Παράντι, σου μεταφέρουν μια τόσο

ζωντανή εικόνα, που σίγουρα θέλεις να μάθεις τι

έχουν να μας πουν ο Ανδρέας, η Μαρία-Χριστίνε και

η παρέα τους.

Inhaltsverzeichnis
    Kommunikationen Textsorten
6 Schule und Alltag Wo ist euer Computerraum?
Im zweiten Stock.
Ich muss heute lange arbeiten.
Sie darf die AG nicht verpassen.
Du kannst um 13.30 Uhr nach
Hause gehen.
Sprechen Sie Spanisch?
Komm an die Tafel! Lest den Dialog!

Dialoge – Gebäudequerschnitt

Fotogeschichte

Zeugnis

7 Guten Appetit!

Ich mag Wurst
Ich möchte Fisch essen.
Ich hätte gern einen Salat.
Bratwurst schmeckt sehr gut.
Die Peperoni ist scharf.
Ich will ins Kino gehen.
Obst kaufe ich in Spanien ein,

weil es besser schmeckt.

Dialoge – Speisekarte – Rezept
Sachtext – Collage
8 Tschüss Carmen! Plateau – Kapitel Lernkarten – Schülerzeitung –
Fotogeschichte
9 Endlich Ferien!

Kannst du nach Spanien kommen?

Danke für die Einladung.

Leider kann ich nicht kommen.
Wie komme ich nach Paros?

Dialoge- Flugpläne – Postkarte –

Sachtexte – Internet-Texte

Inhaltsverzeichnis
Grammatik Wortschatz Strategien / Landeskunde
Sprachmittlung
 
Possessivpronomen euer(e), unser(e)
im Nominativ und Akkusativ
Modalverben dürfen, können, müssen
Höflichkeitsform, Possessivpronomen
Ihr(e), bestimmter Artikel im Akkusativ
Imperativ
Verben mit Akkusativ
unregelmäßige Verben
offizielle Uhrzeit
Schulräume
Wörter rund um “Schule“
im Erdgeschoss, im ersten Stock
heute, jetzt, um halb sieben

Schule in Deutschland

6
Modalverb wollen
mögen
möchte
trennbare Verben
Komparativ / Vergleichssatz
weil-Sätze
unregelmäßige Verben
temporale Angaben

Speisen
Getränke
Adjektive zur qualitativen
Beschreibung
Tageszeiten
Mengenangaben
Verben rund um das “Kochen“

Wörter in Paaren lernen
Sprachmittlung
7
Wiederholung  

eine Lernkartei für die

Grammatik anfertigen

selbst Übungen machen

Verben kategorisieren

8

Wann...? im Juli
Wohin ...?
Präpositionen: nach, auf

modale Angaben
Stellung der Angaben: Zeit, Art, Ort
temporale Angaben: Anfang Juli,
heute Morgen

die Monate
Sommerkleidung, Utensilien
Reiseziele
Transportmittel

ZAO-Prinzip

Glοbalverständnis

 

9
 
img
Einstieg - εισαγωγή
img Τα Γερμανικά υπάρχουν γύρω μας

Άκουσε την κασέτα και πρόσεξε την προφορά!

img

img

Ludwig van
Beethoven

img

Wolfgang
Amadeus
Mozart

Johann Sebastian Bach
Sigmund Freud
Johann Wolfgang von Goethe
img
Albert Einstein
img Γνωρίζεις και άλλα ονόματα Γερμανών ή γερμανικών προϊόντων;
Συζητήστε στην τάξη
 
  Ελληνογενείς λέξεις
img

img
Musik


img

Löwe,
Panther, Leopard

Anemone,
Narzisse,
Hyazinthe

Theater


img
img
Einstieg - εισαγωγή
img Τα ήξερες αυτά;

 

Στο Internet υπάρχουν περισσότερα
από 100.000 γερμανόφωνα Websites.
img

24% των πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μιλούν τα γερμανικά ως μητρική

γλώσσα.
img

Περισσότεροι από 40% των τουριστών

στην Ελλάδα έρχονται από Γερμανία

και Αυστρία.
img

Ο Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης

έζησε από το 1920 έως το 1923 στο Βερολίνο,

όπου έγραψε την «Ασκητική».
img

Κάθε χρόνο εκδίδονται περισσότερα

από 60.000 βιβλία στη γερμανική γλώσσα.
img

Στο Βερολίνο υπάρχουν δύο ελληνικοί

σταθμοί τηλεόρασης: το KALIMERA TV και το

HELLAS TV Berlin.
img

Στη Γερμανία υπάρχουν 340 πανεπιστήμια

και ανώτατα ιδρύματα.
img

Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 4.000

γλώσσες. Τα γερμανικά είναι ανάμεσα στις πιο

διαδεδομένες.
img

Η γερμανική γλώσσα μιλιέται

στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

της Γερμανίας, στην Αυστρία,

στο γερμανόφωνο μέρος της Ελβετίας,

στο Λιχτενστάιν και σε διάφορες

περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής

Ευρώπης (Luxemburg / Norditalien /

Ostbelgien / Ostfrankreich).

Συνολικά 100 εκατομμύρια άνθρωποι

μιλούν τη γερμανική γλώσσα.
img

imgΕσύ γιατί θέλεις να μάθεις γερμανικά;