Ό όρος "ethnic" χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει τα παραδοσιακά πολιτιστικά στοιχεία μια εθνοτικής ομάδας.
Στη μουσική, τη δεκαετία του '80 αναπτύσσεται το "ethnic" ως μουσικό ρεύμα, περιλαμβάνοντας μουσικές που χρησιμοποιούν και στοιχεία που δεν προέρχονται από τη δυτική μουσική παράδοση. Κατ' αυτήν την έννοια στο "ethnic" περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές μουσικές, όσο και νέες συνθέσεις με στοιχεία παραδοσιακών μουσικών.

Δείτε επίσης:

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.