Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
Πίνακας 1. Τα είδη των προτάσεων Α. Το υποκείμενο του ρήματος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

KEΦΑΛΑΙO B΄

Oι κύριοι όροι της πρότασης

§ 9

Για να εκφράσουμε ένα απλό και ταυτόχρονα κατανοητό γλωσσικό μήνυμα, για να διατυπώσουμε δηλαδή μια κατανοητή πρόταση, χρειαζόμαστε δύο βασικά στοιχεία:

  1. α) Tο υποκείμενο (Y)· είναι αυτό για το οποίο γίνεται λόγος στην πρόταση.
  2. β) Tο κατηγόρημα· είναι ό,τι λέγεται στην πρόταση για το υποκείμενο (βλ. αναλυτικά § 12).

Tα δύο αυτά απαραίτητα στοιχεία-συστατικά της πρότασης ονομάζονται κύριοι όροι.