Αρχαία Ελληνικά (ΜΤΦΡ.) Ομηρικά Έπη Ιλιάδα (Β Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγή - Γεγονότα - Ημερολόγιο Ιλιάδας Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Front Page

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.)

 

Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα

 

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ γραμμή Zωή Σπανάκου, Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Eκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Aνδρέας Παναγόπουλος, Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών
Aντώνιος Σανουδάκης, Σχολικός Σύμβουλος
Eλένη Γιοβάνη, Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Eκπαίδευσης
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λεμονιά Aμαραντίδου, Σκιτσογράφος – Eικονογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Iωάννα Mόσχου, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Xριστίνα Aργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Aλέξανδρος Ψυχούλης, Zωγράφος
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Eλληνικά Γράμματα – «Multimedia A.E.

Στη συγγραφή του πρώτου μέρους (1/3) έλαβε μέρος και

      ο Iωάννης A. Πανούσης, Σχολικός Σύμβουλος

 

 

 Γ' K.Π.Σ. / EΠEAEK II / Eνέργεια 2.2.1 / Kατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Aναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO
Mιχάλης Aγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Kαθηγητής του A.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔEΠΠΣ και τα AΠΣ για το Γυμνάσιο»
  Eπιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Aντώνιος Σ. Mπομπέτσης
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
  Aναπληρωτές Eπιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος K. Παληός
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Iγνάτιος E. Xατζηευστρατίου
Mόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

 

 

YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KAI ΘPHΣKEYMATΩN

ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO

 

 

Ζωή Σπανάκου

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣΕικόνα

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.)

 

Ομηρικά Έπη: Ιλιάδα

 

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Μετάφραση: Ιάκωβος Πολυλάς

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

 

 

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα ......................................................................................................................... 7
Eισαγωγή ......................................................................................................................................... 8
Γεγονότα – Hμερολόγιο Iλιάδας ........................................................................................................ 12
ραψωδία Α  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 17
   στ. 1-53 ....................................................................................................................................... 18
   στ. 54-306..................................................................................................................................... 23
   στ. 307-349 .................................................................................................................................. 33
   στ. 350-431α ................................................................................................................................ 34
   στ. 431β-493 ................................................................................................................................ 39
   στ. 494-612 .................................................................................................................................. 40
ραψωδία Β  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 46
ραψωδία Γ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 47
  στ. 121-244 .................................................................................................................................. 48
ραψωδία Δ
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 55
   στ. 422-544 .................................................................................................................................. 56
ραψωδία Ε
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 58
   στ. 274-430 .................................................................................................................................. 59
ραψωδία Ζ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 67
   στ. 119-236 .................................................................................................................................. 68
   στ. 369-529 .................................................................................................................................. 71
ραψωδία Η  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 80
   στ. 206-315 .................................................................................................................................. 81
ραψωδία Θ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 87
ραψωδία Ι  
   Περιληπτική αναδιήγηση ................................................................................................................ 89
   στ. 225-431 .................................................................................................................................. 90
ραψωδία Κ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 100
ραψωδία Λ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 100
ραψωδία Μ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 102
ραψωδία Ν  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 103
ραψωδία Ξ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 103
ραψωδία Ο  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 104
   στ. 1-79 ...................................................................................................................................... 105
ραψωδία Π  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 108
   στ. 1-100 .................................................................................................................................... 109
   στ. 684-867 ................................................................................................................................ 112
ραψωδία Ρ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 119
   στ. 424-458 ................................................................................................................................. 120
ραψωδία Σ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 121
   στ. 478-616 ................................................................................................................................. 122
ραψωδία Τ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 130
   στ. 1-152 .................................................................................................................................... 130
ραψωδία Υ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 136
ραψωδία Φ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 137
ραψωδία Χ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 138
   στ. 247-394 ................................................................................................................................. 139
ραψωδία Ψ  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 145
ραψωδία Ω  
   Περιληπτική αναδιήγηση ............................................................................................................... 146
   στ. 468-677 ................................................................................................................................. 147
   στ. 678-805 ................................................................................................................................. 156
   
  Συνθετικές-δημιουργικές και ανακεφαλαιωτικές εργασίες για την Ιλιάδα.............................................. 165
  Πίνακας όρων και θεμάτων (επιλογή)............................................................................................... 167
  Πίνακας ονομάτων και τοπωνυμίων ................................................................................................. 167

 

 

 

 

Προλογικό σημείωμα

 

Με το βιβλίο σας «Ομηρικά Έπη – Ιλιάδα» θα συνεχίσετε το ταξίδι σας στον ομηρικό κόσμογια να μελετήσετε καλύτερα τους ομηρικούς ήρωες που συναντήσατε στην Οδύσσεια και θαγνωρίσετε νέους ήρωες, πλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις σας για τον αρχαίο ελληνικό κό-σμο και πολιτισμό.   Ας δούμε, όμως, από πιο κοντά το περιεχόμενο του νέου σας βιβλίου. Στην αρχή υπάρχειμια «Εισαγωγή» με πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήσατε ήδη μετη διδασκαλία της Οδύσσειας για τα ομηρικά έπη. Μετά την «Eισαγωγή» θα βρείτε ένα «Ημε-ρολόγιο», όπου έχουν καταχωριστεί τα κύρια γεγονότα της Ιλιάδας στις 51 ημέρες που εξε-λίσσεται το χρονικό παρόν του έπους. Στη συνέχεια ακολουθούν οι ραψωδίες σε μορφή πε-ριληπτικών αναδιηγήσεων και αποσπασματικά. Κάτω από το μεταφρασμένο ομηρικό κείμενοθα βρείτε σχόλια που θα σας βοηθήσουν στην κατανόησή του. Κάθε ενότητα συμπληρώνεταιαπό μικρό αριθμό παράλληλων κειμένων, από κάποιους στίχους σε πρωτότυπη μορφή, στηγλώσσα δηλαδή και τη μορφή που μας παραδόθηκαν από την αρχαιότητα, από τις «Ερωτήσεις-θέματα για συζήτηση ή εργασία» και από «Διαθεματικές δραστηριότητες – Σχέδια εργασίας».∆όσο το κείμενο όσο και οι περιληπτικές αναδιηγήσεις συνοδεύονται από εικόνες που ανα-παριστούν ομηρικές σκηνές κάθε ενότητας. Όλο αυτό το υλικό έχει σκοπό να φωτίσει διά-φορες πλευρές του κειμένου και να σας βοηθήσει στην κατανόησή του. Οι εικόνες και τα πα-ράλληλα κείμενα θα σας βοηθήσουν, επίσης, να δείτε πώς επηρεάστηκαν αρχαίοι ή νεότε-ροι δημιουργοί από το ιλιαδικό έπος και πώς ο Όμηρος γονιμοποίησε και συνεχίζει να γονι-μοποιεί τη σύγχρονη τέχνη και σκέψη.   Ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να σας φανεί χρήσιμο και να αποτελέσει αφορμή κάποια στιγμήνα θελήσετε να διαβάσετε ολόκληρο το έργο του Ομήρου.