Το αρχαίο νεκροταφείο: το παράδειγμα του Κεραμεικού

Ο Κεραμεικός είναι το σημαντικότερο νεκροταφείο της Αρχαίας Αθήνας. Χρησιμοποιήθηκε από τον 9ο αιώνα π.Χ. έως και τα υστερορωμαϊκά χρόνια. Ονομάστηκε έτσι από το  συνοικισμό των κεραμέων που είχαν εγκατασταθεί στις όχθες του ποταμού Ηριδανού. 

Επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα στην πολιτιστική πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού και δείτε κατόψεις και τοπογραφικά σχέδια του χώρου στον δικτυακό τόπο Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε φωτογραφίες του αρχαιολογικού χώρου:

Κεραμεικός  

[πηγή: Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (e-yliko.g)]

Μαρμάρινος Ταύρος 
στον ταφικό περίβολο του 
Διονυσίου από τον Κολλυτό. 
(345 - 338 π.χ) 
kerameikos-001.jpg
kerameikos-001.jpg
162.40 KB
kerameikos-003.jpg
kerameikos-003.jpg
180.18 KB
Ο Ταφικός περίβολος 
με αντίγραφο της στήλης του Δεξίλεω
(410 π.Χ.).
Το πρωτότυπο φυλάσσεται 
στο μουσείο του Κεραμεικού. 
Το Δίπυλο (478 π.Χ.). 
Η επισημότερη και μεγαλύτερη
Πύλη της Αθήνας. 
Διέθετε δύο ανοίγματα που οδηγούσαν 
σε εσωτερική αυλή με τέσσερις
πύργους στις γωνίες.
kerameikos-004.jpg
kerameikos-004.jpg
183.89 KB
kerameikos-005.jpg
kerameikos-005.jpg
183.96 KB
Οδός  προς Ακαδημία Πλάτωνος 
Ονομαζόταν "Δρόμος" η "Κεραμεικός"
Η επισημότερη οδός της πόλης καθώς 
εκατέρωθεν θάβονταν οι επιφανείς Αθηναίοι.
Μπροστά από το δημόσιο σήμα υπήρχε πλατεία 
όπου συγκεντρώνονταν για να τιμήσουν
τους νεκρούς των πολέμων.
Ο επιτάφιος του Περικλή εκφωνήθηκε εδώ.
Ηριδανός ποταμός kerameikos-008.jpg
kerameikos-008.jpg
234.32 KB
kerameikos-011.jpg
kerameikos-011.jpg
271.58 KB

Μαρμάρινη λουτροφόρος με 
ανάγλυφη διακόσμηση.
Ο Ταφικός περίβολος με αντίγραφο
της στήλη της Ηγησούς (410 π.Χ.).
Το πρωτότυπο φυλάσσεται στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Σχήμα ναίσκου με αέτωμα και
ανθεμωτά ακρωτήρια.
Έργο κορυφαίου γλύπτη.

kerameikos-020.jpg
160.86 KB

Φωτογράφηση και συλλογή: Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.