Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού»,
 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

 Εμπλουτισμός Ψηφιακoύ Βιβλίου Μαθηματικών Β' Γυμνασίου

Ομάδα ανάπτυξης

Κεφ. Α1: Στέλιος Παπανδρέου - Μιχάλης Τζούμας
Κεφ. Α2: Δημήτριος Καστανιώτης - Αθανάσιος Φεργαδιώτης
Κεφ. Α3: Κωνσταντίνος Γαβρίλης - Αθανασία Σούφαρη
Κεφ. Α4: Σωτήρης Βαλμάς - Παντελής Πετρίδης
Κεφ. Β1: Στέφανος Κεΐσογλου - Ματθαίος Τσιλπιρίδης
Κεφ. Β2: Γεώργιος Μαντζώλας - Χρήστος Μανώλης
Κεφ. Β3: Κωνσταντίνος Γαβρίλης - Γιώργος Ψυχάρης
Κεφ. Β4: Ελένη Καλαϊτζίδου - Αθανάσιος Φουναριωτάκης

Συντονιστής - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Χρόνης Κυνηγός
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, http://etl.ppp.uoa.gr
Τομέας Παιδαγωγικής, Φ.Π.Ψ., Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Έκδοση/Ημερομηνία

1.0 / Ιούλιος 2011

creativeCommonsIcon Το παρόν διατίθεται στο κοινό για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση.  Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας.  Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.  Εάν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο σε αυτό, αυτό που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια (Creative Commons 3.0/CC BY - NC -SA 3.0).

Οι δημιουργοί  έχουν παραχωρήσει στο  ΙΤΥΕ και το ΥΠΔΒΜΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.

Κλείσιμο

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.