Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Α4. Ανακεφαλαίωση Α5.1. Ποσοστά Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Ποσοστά

5.1   Ποσοστά

  • Κατανοώ την έννοια των ποσοστών και διαπιστώνω τη χρησιμότητα τους στις εφαρμογές
  • Γράφω ένα δεκαδικό κλάσμα ως ποσοστό και αντιστρόφως

5.2. Προβλήματα με ποσοστά

  • Λύνω προβλήματα με ποσοστά
  • Παριστάνω ποσοστά με διαγράμματα
 

Εικόνα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΠΕΡΓΑΙΟΣ
(265 – 170 π.Χ.)