Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Α.2 Ανακεφαλαίωση Α3.1. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Δεκαδικοί αριθμοί

3.1   Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

 • Μετατρέπω ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό και αντιστρόφως, ένα δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα
 • Κατανοώ τους δεκαδικούς αριθμούς ως αποτέλεσμα μετρήσεων
 • Αναγνωρίζω την αξία των ψηφίων ενός δεκαδικού αριθμού
 • Αντιστοιχίζω τους δεκαδικούς αριθμούς με σημεία της ευθείας των αριθμών
 • Συγκρίνω δεκαδικούς αριθμούς
 • Στρογγυλοποιώ δεκαδικούς αριθμούς
 • Κατανοώ την έννοια του δεκαδικού κλάσματος ως δεκαδικού πηλίκου και γράφω ένα δεκαδικό κλάσμα ως δεκαδικό αριθμό και ως ποσοστό

3.2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς – Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό

 • Εκτελώ πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς
 • Γνωρίζω τις ιδιότητες των πράξεων και τις χρησιμοποιώ στον υπολογισμό της τιμής αριθμητικών παραστάσεων
 • Υπολογίζω δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό
 • Εκτελώ τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση με την προβλεπόμενη προτεραιότητα

3.3. Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης

 • Εκτελώ πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης

3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών

 • Γράφω πολύ "μεγάλους" αριθμούς σε τυποποιημένη μορφή

3.5. Μονάδες μέτρησης

 • Γνωρίζω τις βασικές μονάδες μέτρησης μεγεθών και τη μετατροπή τους από τη μία στην άλλη
 

Εικόνα

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
(ΕΖΗΣΕ ΤΟΝ 3o π.Χ. ΑΙΩΝΑ)