Νεοελληνική Γλώσσα (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Περιεχόμενα-Πρόλογος Α. Εισαγωγικά κείμενα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ενότητα Παιχνίδι Εφαρμογή

 

OI ΠPΩTEΣ MEPEΣ Σ’ ENA NEO ΣXOΛEIO

Σ’ αυτή την ενότητα:

Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε
τους παράγοντες της επικοινωνίας
(ποιος μιλάει ή γράφει, σε ποιον,
για ποιο σκοπό, με ποιο θέμα, πού και πότε).

Θα μελετήσουμε ποικίλους
κώδικες επικοινωνίας
.

Θα γνωρίσουμε διάφορα είδη προτάσεων.

Θα διαβάσουμε, θα μιλήσουμε και
θα γράψουμε για τις σκέψεις και
τα συναισθήματα από τις πρώτες μέρες
στο νέο σχολείο, το Γυμνάσιο.