Γερμανικά (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
4. Spielend lernen Kursbuch Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

Einheit 2

 

Ενότητα 2

 

Schule und Alltag in Deutschland
Σχολείο και καθημερινή ζωή στη Γερμανία

 

 Lektion 5
Alles fertig für die Schule?
Όλα έτοιμα για το σχολείο;
Μαθαίνω πως ονομάζονται τα σχολικά είδη, να μιλώ για το
πρόγραμμα του σχολείου και να συζητώ για τους καθηγητές μου.
img
 Lektion 6
Schule und Alltag
Σχολείο και καθημερινή ζωή
Μαθαίνω να περιγράφω κτήρια, μαθαίνω την
ώρα και να λέω σε κάποιον τι να κάνει.
img
 Lektion 7
Guten Appetit!
Καλή όρεξη
Μαθαίνω πως ονομάζονται τα διάφορα
φαγητά και να εκφράζω τις προτιμήσεις μου
img
 
 
Alles fertig
für die Schule?
img

Όλα έτοιμα για το σχολείο;

 

 

 

 

 

Carmen schreibt an ihre
Deutschlehrerin in Spanien:

img

Ich lerne:

Να ονομάζω αντικείμενα και να εκφράζω
ποια σχολικά είδη (δεν) χρειάζομαι

img

 

Ich lerne:

Να περιγράφω το σχολικό πρόγραμμα:

img
Alles fertig für die Schule?
img

exercise exercise game

img

1. H Μαρία - Χριστίνε και η Carmen θέλουν να ψωνίσουν σχολικά είδη.

Κοιτάνε τη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου. Πριν μπουν στο μαγαζί, ρωτάει η Μαρία-Χριστίνε

την Carmen αν γνωρίζει τις γερμανικές ονομασίες των σχολικών ειδών.

Hör zu und verbinde Nomen und Artikel.

img

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img AB: 1., 2.

 

 

Alles fertig für die Schule?
imgimg
img2. Im Schreibwarenladen:

C.:

 

M.-C.:

C.:

Was ist denn das,
Maria-Christine?

Das ist ein Taschenrechner.

Aha.

img
img

C.:

 

M.-C.:

C.:

Ist das ... . - ach, wie heißt
das auf Deutsch?

Federtasche, die Federtasche.

Ach ja!

M.-C.:

C.:

 

M.-C.:

C.:

 

Guck mal, hier ist ein Adressbuch, Carmen.

Ja, aber ich brauche kein Adressbuch,

sondern ein Notizbuch.

Gut, hier sind Notizbücher

Brauche ich auch Buntstifte und Textmarker?
Was meinst du?

img
img 3. Im Nominativ: a) der unbestimmte Artikel, b) seine Verneinung und c) das Possessivpronomen presentation

α) Το αόριστο άρθρο, β) η άρνησή του και γ) η κτητική αντωνυμία στην ονομαστική

  der die das die (Plural)  
 

____

kein

m___

Taschenrechner

Taschenrechner

Taschenrechner

eine

keine

m___

Federtasche

Federtasche

Federtasche

____

____

m___

Adressbuch

Adressbuch

Adressbuch

-

keine

m___

Buntstifte

Buntstifte

Buntstifte

 
img c
AB: 3., 4. img
 
Alles fertig für die Schule?
img

 

img

b

4. Zeigt Schulsachen in der Klasse! Einer fragt, ein anderer antwortet.

Was ist das?
Wie heißt das auf Deutsch?
Ist das ein(e) ...?

- Das ist ein(e) ... / Das sind ... .

- ...

- Ja, das ist ein(e) ... .
- Nein, das ist kein(e) ... .
- Nein, das ist kein(e) ... , sondern ein(e) ... .

img

5. Maria-Christine und Carmen kaufen Schulsachen.
Was hat Carmen? Was hat sie nicht?

a. Hör zu und kreuze an!exercise
Carmen hat:

einen/

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

keinen

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img  

eine /

 

img

 

img

 

ein /

 

img

 

img

 

keine

 

img

 

img

 

kein

 

img

 

img

 

img

- /

 

img

 

img

 

img

keine

 

img

 

img

 

img

 

img

b. Hör den Dialog noch einmal. Was braucht Carmen?

Carmen braucht __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

img AB: 5. img
Alles fertig für die Schule?
imgimg
6. Im Akkusativ: a) der unbestimmte Artikel, b) seine Verneinung und
c) das Possessivpronomen
α) Το αόριστο άρθρο, β) η άρνησή του και γ) η κτητική αντωνυμία στην αιτιατική
c

Ergänze!

  NOMINATIV: Das ist ... .         Das sind ...  
 

der/ein

Malkasten

die/eine

Schultasche

das/ein

Heft

die/-

Buntstifte

 
  AKKUSATIV: Carmen hat ... .       Das sind ...  
 

a) _____

b) _____

c) meinen

Malkasten

Malkasten

Malkasten

eine

_____

_____

Schultasche

Schultasche

Schultasche

_____

kein

_____

Heft

Heft

Heft

_____

_____

_____

Buntstifte

Buntstifte

Buntstifte

 
exercise
img

7. Μερικά ρήματα συντάσσονται πάντα με αιτιατική. Το ρήμα nehmen είναι ένα από αυτά.
Βρες κι άλλα τέτοια ρήματα:

nehmen + Akk..
(du nimst)

Carrmen nimt den
Malkasten..

1ο βήμα:

 

 

2ο βήμα:

3ο βήμα:

Διάβασε ξανά τις προηγούμενες σελίδες

του κεφαλαίου 5 και υπογράμμισε τα ρήματα

που συντάσσονται με αιτιατική.

Γράψε με κάθε ρήμα μια πρόταση.

Schreib Lernkarten für die Lernkartei!

(δες και σελ. 57!)

Grammatiküberblick img AB: 6., 7., 8. img
Alles fertig für die Schule?
img

 

img

8. Γυρίζοντας στο σπίτι η Carmen ρωτά τον Ανδρέα για το πρόγραμμα των μαθημάτων του.

Τι απαντάει ο Ανδρέας; Γράψε δίπλα στην ερώτηση τον αριθμό της σωστής απάντησης.

Carmen

Andreas, wann habt ihr Deutsch?
Aha. Und wie oft habt ihr Religion?
Habt ihr am Samstag auch Unterricht?
Wie viele Fächer habt ihr in
der achten Klasse?
Und wie lange dauert der Unterricht?
Wie viele große Pausen habt ihr?
Und wann sind die?

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

         
    Montag Dienstag  
  8.00-8.45 Musik Geschichte  
  8.50-9.35 Latein Deutsch  
  10.00-10.45 Englisch Musik  
  10.50-11.35 Deutsch Griechisch  
  11.55-12.40 Religion Latein  
  12.45-13.30 Griechisch Mathe  
  13.45-15.15   ARBEITSGE  

 

b img

Wie lange?
Von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr.
10 Minuten.
Von Montag bis Freitag.

 


Wie viele?
Zehn.

9. Setze die Wörter ein!
das Fach, die Fächer - der Unterricht

img

 

Andreas findet das ____________ Mathe toll.
Sport, Kunst und Geschichte sind _______________.
Der _______________ dauert von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr.

img


___________________
___________________
___________________

Alles fertig für die Schule?
imgimg
b
exercise
         
  Mittwoch Donnerstag Freitag  
  Englisch Kunst Deutsch  
  Erdkunde Kunst Mathe  
  Griechisch Mathe Griechisch  
  Geschichte Religion Englisch  
  Physik Sport Latein  
  Chemie Sport Physik  
  MEINSCHAFTEN    
Andreas:
 1. Äh, Moment mal, ... , Mathe, Chemie, ... wir
  haben dreizehn Fächer.
 2. Zweimal in der Woche. Religion ist am Montag
  und am Donnerstag.
 3. Nein, am Samstag haben wir frei.
 4. Deutsch haben wir am Montag, am Dienstag
  und am Freitag.
 5. Zwei.
 6. Der Unterricht dauert jeden Tag von 8.00 Uhr
  bis 13.30 Uhr.
 7. Die eine große Pause ist von 9.35 Uhr bis
  10.00 Uhr, und die andere ist von 11.35 Uhr
  bis 11.55 Uhr.

Wann?
Am Montag.

 


Wie oft?
Zweimal in der Woche.
Jeden Tag.

 

10. Die offizielle Uhrzeit

img

 

dreizehn Uhr dreißig

img

δεκατρία και τριάντα

img

img11. Welche Uhrzeit hörst du?
Unterstreiche! exercise

 

 

 

a. 20.00 Uhr - 20.15 Uhr - 20.30 Uhr
b. 18.00 Uhr - 18.15 Uhr - 18.30 Uhr
c. 15.15 Uhr - 15.30 Uhr - 15.45 Uhr
d. 19.15 Uhr - 19.30 Uhr - 19.45 Uhr

AB: 9., 10., 11., 12., 13. img

Alles fertig für die Schule?
img

 

exercise
img

12. Η Carmen δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα. Έχει επιλέξει
ποιά θέλει. Δεν ξέρει όμως πότε διδάσκονται. Συζητάει με τη Μαρία-Χριστίνε.

 

a) Hör den Dialog (A) und ergänze die Fächer im Stundenplan!

b img
img

b) Το απόγευμα ο Stefan παίρνει τηλέφωνο την Carmen, για να

τη ρωτήσει ποια μαθήματα θα παρακολουθήσει. Άκουσε τι λέει

η Carmen στο Stefan (Dialog Β) και παρατήρησε το παραπάνω

πρόγραμμα. Πού μπερδεύτηκε η Carmen; Σημείωσέ το στο

πρόγραμμά της.

 

c) Hör den Dialog noch einmal und ordne zu! Πότε είναι η

κάθε διδακτική ώρα;

1. 8.00- 8.45 a. in der siebten Stunde (!) 1 d
2. 8.50- 9.35 b. in der dritten Stunde (!) 2  
3. 10.00-10.45 c. in der fünften Stunde 3  
4. 10.50-11.35 d. in der ersten Stunde (!) 4  
5. 11.55-12.40 e. in der achten Stunde 5  
6. 12.45-13.30 f. in der sechsten Stunde 6  
7. 13.45-14.30 g. in der zweiten Stunde 7  
8. 14.30-15.15 h. in der vierten Stunde 8  

 

d) Μπορείτε να βρείτε τον κανόνα και τις εξαιρέσεις για το πώς σχηματίζονται τα
τακτικά αριθμητικά; Συζητήστε το στην τάξη και γράψτε τις παρατηρήσεις σας:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

 

Alles fertig für die Schule?
imgimg

 

 

img13. Η Μαρία-Χριστίνε εξηγεί στην Carmen ότι πολλά σχολεία στη Γερμανία
προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Η

Carmen ενδιαφέρεται πολύ για τον αθλητισμό και τη μουσική και θέλει να μάθει
περισσότερα. Η Μαρία-Χριστίνε κοιτάζει το πρόγραμμα. Τι της απαντάει;

img Carmen fragt: 1. Wann ist die AG Rudern?
2. Wo ist die AG Rudern?
3. Wie lange dauert die AG Rudern?
4. Wie viele AGs sind am Dienstag?
5. Wie viele Sport-AGs gibt es? Wie heißt der Chemielehrer?
6. Gibt es eine Musik-AG? Wann ist sie?
b
AGs* am Goethe-Gymnasium
AG Lehrer Termin Ort

Rudern für alle

Jahrgänge

Frau Berg /

Frau Wrede

Montag 15.30-18.00 Bismarckstr. 70-72

Töpfern / Keramik

Frau Scholz-

Kienbaum

Montag 7. u. 8. Std. Raum 211

Darstellendes Spiel/

Theater

Frau Preuss / Herr

Frau Renger / Wagner

Dienstag 7. u. 8. Std. Aula

Chor

Frau Kloer /

Frau Marek

Dienstag 7.u. 8. Std.

Musikraum bzw.

Aula

Biologie

Frau Bartke

Dienstag 7. u. 8. Std. Gartenarbeitsschule

Philosophie Kl. 10

Frau Nüsken

Dienstag 7. u. 8. Std. Raum 102

Orchester

Herr Krüger

Mittwoch 7. u. 8. Std. Aula

Homepage

Herr Dr. Schazschneider

Mittwoch 7. u. 8. Std. Informatikraum

Italienisch

Herr Koschinski

Mittwoch 7. u. 8. Std. Raum 105

Französisch Kl. 10

Frau Kloer

Donnerstag 7./8.Std. Raum 401

Chemie

Herr Büssow

Donnerstag 7. u. 8. Std. Chemieraum

Leichtathletik

Herr Fräßdorf

Donnerstag 7. u. 8. Std.

Sportplatz /

Turnhalle

Fußball

Herr Heinrich

Donnerstag 7. u. 8. Std.

Schach

Herr Lüpke

Donnerstag 7. Std. Raum 103

 

Μπορείς να φανταστείς με ποιες δραστηριότητες ασχολούνται ο Ανδρέας και η Μαρία-Χριστίνε; Τι
θα επιλέξει η
Carmen; Τι θα επέλεγες εσύ και γιατί;

*AG = Arbeitsgemeinschaft = δραστηριότητα

 

 

Alles fertig für die Schule?
img

 

img

 


b

14. Gehen wir ins Café?

 

A:

C:

 

 

A:

C:

A:

 

 

 

C:

A:

 

C:

 

A:

C:

A:

 

C:

Carmen, kommst du am Montag mit in die Schule?
Ja, ich bin schon sehr neugierig! In der ersten und
in der zweiten Stunde habe ich Sport, in der dritten
Stunde Englisch und in der vierten Stunde Deutsch.
Och!
Wieso? Findest du Deutsch nicht gut?
Nein, mein Deutschlehrer ist altmodisch und sehr
streng. Mathe macht mir mehr Spaß. Die
Mathelehrerin ist toll und ihren Unterricht finde ich
auch interessant.
Bist du gut in Mathe?
In Mathe ja. Und in Sport und Musik auch. In den anderen Fächern bin ich nicht so gut. Und
du?
Mathe finde ich blöd. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Wie ist denn der Deutschlehrer von
Maria-Christine?
Ich glaube, der ist nett. Maria-Christine findet seinen Unterricht gut.
Ah, prima! Wo ist eigentlich das Goethe-Gymnasium, Andreas?
Nicht weit von hier. Morgen ist kein Unterricht, aber die Schule ist offen. Wir gehen hin und
schauen uns alles an.
Ja, gerne!
Alles fertig für die Schule?
imgimg
a. Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuze an! r f c
1. Am Montag hat Carmen Sport. img img
2. Am Montag hat Carmen in der dritten Stunde Deutsch. img img
3. Mathe findet Andreas gut. img img
4. Andreas findet die Mathelehrerin altmodisch. img img
5. In Mathe, Sport und Latein ist Andreas gut. img img
6. Andreas und Carmen haben morgen keine Schule. img img

 

b. Να μεταφέρεις τώρα τις προτάσεις με τις σωστές πληροφορίες στα παρακάτω βαγόνια.

 

img

 

15. a. Έτσι μπορείς να εκφράζεις ποιό μάθημα (δεν) σου αρέσει.

 

Mein Lieblingsfach ist ....... .
....... ist interessant.
Ich finde ....... toll!
Das macht Spaß!
... ist nicht doof.

 


 

....... ist langweilig.
....... doof.
Ich finde ....... langweilig.
... macht keinen Spaß.

 

b. Έτσι μπορείς να μιλάς για τους καθηγητές σου:

 

Der Lehrer / die Lehrerin ist ...

... nett / ... hilfsbereit / ... (sehr) gut
... freundlich / ...toll / ... prima
... nicht langweilig


 

... streng / ... altmodisch /
... langweilig
... nicht nett

exercise

16. Γράψε το πρόγραμμα των ονείρων σου, ένα πρόγραμμα "φαντασίας". Ποια

μαθήματα θα διάλεγες; Πώς θα ήθελες να είναι οι καθηγητές;

AB: 14., 15., 16., 17., 18., 19.

img

Alles fertig für die Schule?
img

img

17. Η Carmen διαβάζει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για το σχολείο του Ανδρέα

και της Μαρία-Χριστίνε. Κρατάει σημειώσεις για να θυμάται διάφορα στοιχεία

για το άρθρο που ετοιμάζει για την εφημερίδα του σχολείου της. Τι σημειώνει;

exercise

img

Profilbeschreibung
des altsprachlichen Gymnasiums
im Zentrum Berlins, Gasteiner Straße 23 ñ 10717 Berlin,
Telefon (030) 8 64 99 60
Telefax (030) 8 61 76 80


Informationen zum Goethe-Gymnasium
Durch seine zentrale Lage ist das Goethe-
Gymnasium in Charlottenburg-Wilmersdorf für
Schüler aus allen Teilen Berlins gut mit der U-Bahn
oder mit dem Bus zu erreichen. Rund 800 Schüler
werden von ca. 80 Lehrern unterrichtet. Das
Goethe-Gymnasium ist ein altsprachliches
Gymnasium mit der Sprachenfolge Latein, Englisch,
Griechisch. Von der 11. Klasse an kann Französisch
als 4. Fremdsprache gelernt werden.

d

 

Goethe-Gymnasium
Adresse:  
Telefonnummer:  
Schüler (Zahl):  
Lehrer (Zahl):  
Sprachen:  

18. Morgen geht Carmen ins Goethe-Gymnasium. Andreas zeigt Carmen den Weg auf dem
Stadtplan von Berlin. Finde den Weg auf dem Stadtplan im Arbeitsbuch Seite 4/5.
Zeichne den Weg dann auch auf dem Stadtplan ein. exercise

 

19. Φτιάξτε έναν πίνακα για το δικό σας σχολείο, παρόμοιο με τον πιο πάνω.

 

img AB: 20., 21.

 

 

Alles fertig für die Schule?
imgimg

20. Η Μαρία-Χριστίνε πήρε ένα γράμμα από τη φίλη της τη Βάσω, που βρίσκεται στην Πάρο και

το διαβάζει. Η Carmen τη ρωτάει τι γράφει η φίλη της στο γράμμα. Δουλέψτε

σε ζευγάρια και σημειώστε στα Γερμανικά τις κυριότερες πληροφορίες που θα δώσει

η Mαρία-Χριστίνε στην Carmen. Παρουσιάστε τες στην τάξη.

d

 

img

 

21. Διαβάστε πάλι τους διαλόγους του κεφαλαίου 5. Διαλέξτε ένα διάλογο που έχει για σας

ενδιαφέρον και γράψτε έναν παρόμοιο διάλογο. Παίξτε με το διπλανό / τη διπλανή σας το διάλογο

στην τάξη.

 

 

Alles fertig für die Schule?
img

 

22. Wann und wie lernst du?

 

a. Wann lernst du am besten? Kreuze an und ergänze!

d

img Ich bin ein Morgentyp. Ich lerne am besten von _____ bis _____ Uhr.

img Ich bin ein Mittagstyp. Ich lerne am besten von _____ bis _____ Uhr.

img Ich bin ein Abendtyp. Ich lerne am besten von _____ bis _____ Uhr.

 

b. Wie oft lernst du für Deutsch?

 

img einmal pro Woche
img zweimal pro Woche
img dreimal pro Woche
img jeden Tag

 

img

c. Wie lange lernst du pro Tag für Deutsch?

 

img 10 Minuten img 15 Minuten img 30 Minuten img mehr

 

img

d. Lernst du ......

 

img mit einem Freund / einer Freundin?


img allein?


img in einer Gruppe?

 

 

 

 

 


Alles fertig für die Schule?
imgimg

e. Was brauchst du zum Deutschlernen? Kreuze an!

 

  img   img
  img ein Wörterbuch   img ein Grammatikbuch
  img   img
  img einen Kassettenrecorder img eine Lernkartei
  img   img
  img einen Notizzettel   img einen Computer
  img   img
  img ein Heft   img einen Marker
  img   img
  img einen Freund/eine Freundin img einen CD-Player

 

 

 

Alles fertig für die Schule?
img

 

f. Wozu brauchst du ...? Ordne zu! (Υπάρχουν διάφοροι συδυασμοί.)

img

 

 

 

 

img

 

 

 

img AB: 22., 23., 24.

 

a. Ich wiederhole Wortschatz und Grammatik.


b. Ich markiere bekannte Wörter in einem Text.


c. Ich notiere neue Vokabeln.


d. Ich suche den Artikel und die Pluralform.


e. Ich übe Dialoge.


f. Ich höre einen deutschen Text.


g. Ich suche ein unbekanntes Wort.


h. Ich suche eine grammatische Regel.


i. Ich schreibe schwierige Wörter auf Notizzettel und hänge
die Notizzettel an eine Pinnwand.


j. Ich höre Wörter und Sätze und wiederhole sie.


k. Ich lerne mit einer CD-Rom.


l. Ich schreibe E-Mails.

 

img

 

Alles fertig für die Schule?
imgimg

Grammatik

 

1. Verben

 

ich
du
er/sie/es

wir

ihr

sie

brauchen

brauch - e

brauch - st

brauch - t

brauch - en

brauch - t

brauch - en

nehmen

nehm - e

nimmst (!)

nimmt (!)

nehm - en

nehm - et

nehm - en

genauso wie brauchen: kaufen, lernen,
meinen, wiederholen, markieren,
notieren, suchen, üben, hören, glauben

2. Fragen und Antworten

Wann hast du Deutsch? - Am Montag. / In der ersten Stunde.
Wie oft hast du Deutsch? - Zweimal in der Woche.
Wie lange dauert die Pause? - Fünf Minuten. / Von ... bis ...
Wie viele Fächer hast du? - Zwölf.

3. Der unbestimmte Artikel, seine Verneinung und das Possessivpronomen im
Nominativ und im Akkusativ

  der die das die (Plural}
img

ein

kein

Pinsel

Pinsel

eine

keine

Schultasche

Schultasche

ein

kein

Heft

Heft

-

keine

Bücher

Bücher

mein Pinsel meine Schultasche mein Heft

meine

Bücher
img

einen

keinen

Pinsel

Pinsel

eine

keine

Schultasche

Schultasche

ein

kein

Heft

Heft

-

keine

Bücher

Bücher

meinen

deinen

seinen

ihren

seinen

ihren

Pinsel

Pinsel

Pinsel

Pinsel

Pinsel

Pinsel

meine

deine

seine

ihre

seine

ihre

Schultasche

Schultasche

Schultasche

Schultasche

Schultasche

Schultasche

mein

dein

sein

ihr

sein

ihr

Heft

Heft

Heft

Heft

Heft

Heft

meine

deine

seine

ihre

seine

ihre

Bücher

Bücher

Bücher

Bücher

Bücher

Bücher

 

 

 

Alles fertig für die Schule?
img

 

Wortschatz

1. Nomen

 

a) die Schulsachen

der Füller, der Bleistift, der Kugelschreiber / der Kuli, der Radiergummi,
der Spitzer, der Pinsel, der Malkasten, der Buntstift, der Filzstift,
der Block ,der Taschenrechner, der Textmarker
die Schultasche, die Federtasche, die Schere
das Lineal, das Heft, das Buch, das Wörterbuch
die Turnschuhe

b) die Schulfächer

(die) Musik, (der) Sport, (die) Kunst, Latein, Griechisch, Englisch, Deutsch, Französisch,
(die) Mathe(matik), (die) Chemie, (die) Physik, (die) Geschichte,
(die) Erdkunde, (die) Religion, (die) Biologie

c) die Wochentage

der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag

d. Andere Nomen

der Unterricht
der Text
der Lehrer
der Schüler
der Stundenplan
der Kassettenrecorder
die Pause
die Arbeitsgemeinschaft (AG)
die Schule
die Klasse

 

die Minute
die Stunde
die Uhrzeit
die Lehrerin
die Sprache
das Fitnessstudio
das Lieblingsfach
das Café
das Wort
das Gymnasium

 

2. Adjektive (επίθετα)

imgjung, gut, interessant, nett, hilfsbereit, freundlich, prima
img langweilig, streng, altmodisch, nicht freundlich

 

3. Verben   4. Fragewörter
brauchen, nehmen,
notieren, üben, lernen,
wiederholen, suchen, markieren
 

Wann? Wie

Wie oft? Wie

 

5. Temporale Angaben (χρονικοί προσδιορισμοί)   6. Ausdrücke

in der ersten / zweiten / dritten / ... / siebten / ... Stunde
jeden Tag
zweimal / dreimal in der Woche

am Dienstag

 

auf Deutsch

Moment mal!

es gibt

... macht (mir) Spaß
Guck mal!

 

7. Andere Wörter

nur, frei, allein, aber