Γερμανικά (Α΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
1. Erste Bekanntschaft 3. Hobbys Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Die Familie
Die
Familie
img

Η οικογένεια

 

Μαθαίνω:

Να μιλώ για την οικογένειά μου και να ρωτώ για τη

δική σου

img
img

Να μιλώ για τους άλλους:

img

Τους αριθμούς ως το 100:

img
Die Familie
img

1.Die Familie Alexiou exercise exercise game exercise

a

img AB: 1. Sei nicht dumm und merk dir bloß:
Nomen schreibt man immer groß!
Θυμήσου! Τα ουσιαστικά γράφονται
πάντα με κεφαλαίο

Die Familie
imgimg
img 2. Η Carmen γνωρίζει τους γονείς του Ανδρέα και της Μαρία - Χριστίνε. b

M.-C.:


Herr A:

C.:


M.-C.:

 

C.:

Carmen,

das ist mein Vater.

Er heißt Dimitris.

Guten Abend,

Carmen!

Guten Abend,

Herr Alexiou.

Mein Vater kommt

aus Griechenland. Er ist

Ingenieur bei BMW.

Aha!

A.:

 

 

Frau A.:

 

C.:

 

A.:

Und das ist meine
Mutter.

Sie heißt Regina.

Hallo Carmen.

Wie geht es dir?

Danke, gut,

Frau Alexiou.

Meine Mutter

kommt aus

Österreich

aus Salzburg.

Sie ist Sekretärin.

img a. Ο Ανδρέας συστήνει τη θεία του
στην Carmen. Τι λένε;
meine Tante - Elena - aus Griechenland - Ärztin
Ergänze!
b. Η Μαρία - Χριστίνε συστήνει το θείο της στην Carmen:
 mein Onkel - Hubert - aus der Schweiz - Informatiker

c. Η Ελένη συστήνει τη μητέρα της στην Carmen:
meine Mutter - Katerina - aus Griechenland - Verkäuferin

d. O Stefan συστήνει τον πατέρα του στην Carmen:
mein Vater - Fritz - aus Österreich - Lehrer
exercise exercise
Die Familie
img

img4. Η Carmen βλέπει μερικές οικογενειακές φωτογραφίες στο σαλόνι του σπιτιού. Ρωτάει τον
Ανδρέα ποια είναι τα πρόσωπα στις φωτογραφίες.

b
C.:


M.-C.:
 Wer ist das auf dem Foto?

 

Das sind meine
Großeltern in Österreich.
Links ist mein Opa und
rechts ist meine Oma. In der
Mitte sind mein Cousin und
mein Onkel. Mein Onkel
heißt Hubert und wohnt in
der Schweiz. Und das ist das
Baby. Es heißt Willi.

C.:

 

M.-C.:

 

Und wer ist das hier?

 

Das sind meine
Großeltern in Griechen-

land. Sie wohnen auf
Paros.Links ist meine
Tante.Sie wohnt in
Athen.

Ergänze!
exercise exercise
img

5. Possessivpronomen: 1. Person Singular - κτητική αντωνυμία: 1ο πρόσωπο ενικού:

Ergänze!

c

 

 

img AB: 2., 3.
Die Familie
imgimg
6.Διάβασε ξανά τους διαλόγους στις σελίδες 25 και 26.
Unterstreiche die Verben! Ergänze die Tabelle!
Unterstreiche!
Υπογράμμισε!
img
  kommen wohnen heißen sein
er, sie, es
   
   
   
   
sie
komm en
   
heiß en
   
c

7. ist oder sind: Ergänze!

Das ______ meine Tante.

Das ______ mein Onkel.

Das ______ meine Großeltern.

Das ______ mein Vater und meine Mutter.

img img img img
das ist

αυτός

αυτή είναι

αυτό

das sind

αυτοί

αυτές είναι

αυτά

img

8. Φέρε μια φωτογραφία της οικογένειάς σου και προσπάθησε να την περιγράψεις.

Wer ist wo auf dem Foto?exercise exercise

Wie heißt er/ sie? - Wie heißen sie?

Wo wohnt er / sie? - Wo wohnen sie?

Woher kommt er / sie? - Woher kommen sie?

η φωτογραφία: das foto
Τα ουσιαστικά δεν έχουν πάντα το ίδιο γένος στα
ελληνικά και στα γερμανικά. Γι' αυτό πρέπει να μαθαί-
νεις πάντα το ουσιαστικό μαζί με το άρθρο.
ΑΒ: 4.,5.,6.img
Die Familie
img

img

 


c

9. Der Hauptsatz (η κύρια πρόταση)
img
Ergänze!

Το ρήμα στην κύρια
πρόταση βρίσκεται πάντα
στη ______________ θέση.

Το und συνδέει δύο κύριες προ-
τάσεις. Όταν το υποκείμενο και στις
δύο προτάσεις είναι το ίδιο, δε χρειά-
ζεται να το επαναλάβουμε.

img

10. Γράψε από που κατάγονται αυτά τα πρόσωπα. :

Σχημάτισε μετά προτάσεις με und

 

 

img AB: 7., 8.
Die Familie
imgimg
img

11. Η Μαρία-Χριστίνε πρέπει να ενημερώσει τη γραμματεία του σχολείου της για την Carmen και

να δηλώσει την επίσκεψή της. Μόνο έτσι μπορεί η Carmen να παρακολουθεί τα μαθήματα. Μαζί

συμπληρώνουν τη δήλωση. Ergänze!

 

Goethe-Gymnasium

 

 

 

 

Schülerkartei

Angaben zur Person

Familienname:

Vorname:

Alter:

Heimatadresse:

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

........................................................................

Name der Gastfamilie:

Adresse der Gastfamilie:

..............................

..................................

........................................................................

Telefon:

E-Mail-Adresse:

3591482

..........................................

Klasse der Gastschülerin: 9b

img

 

SEKRETARIAT

M.-C.:

C.:

M.-C.:

C.:

M.-C.:

 

C.:

 

M.-C.:

 

C.:

M.-C.:

Carmen, wo ist dein Foto?

Hier.

Wie schreibt man Martinez?

M - A - R - T - I - N - E - Z.

Aha. Und wie ist deine
Adresse in Spanien?

Calle Fernando 41, Barcelona
08002.

Ach ja! Schreibt man Calle
mit C oder mit K?

Mit C.

Ok.

b
img 12. Possessivpronomen: 2. Person Singular - κτητική αντωνυμία: β' πρόσωπο ενικού: Ergänze! exercise exercise exercise

ich

mein Vater

meine Adresse

mein Foto

meine Großeltern

du

dein Vater

____ Adresse

____ Foto

deine Großeltern

c
ΑΒ: 9., 10., 11., 12., 13.img
Die Familie
img
img13. Alphabet mit Rhythmus
Το αλφάβητο με ρυθμό.
Άκουσε την κασέτα και τραγούδα και εσύ.

b

img

Γράψε κι εσύ μια λέξη σε Schreibschrift! 

img AB: 14.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Die Familie
imgimg
14. Die Zahlen von 20-100 exercise exercise
Οι αριθμοί από το 20 έως το 100:
b

Πως σχηματίζονται οι αριθμοί από το 21 έως το 99;

img
img 15. Carmen fragt: Wie ist deine Handy-Nummer?
Hör zu und ordne zu!
  0174 - 2106395
0177 - 7441527
0178 - 3375219
0172 - 8258695
0172 - 3936892

Eleni

Oliver

Stefan

Andreas

Maria-Christine

Ordne zu!
Αντιστοίχισε!
ΑΒ: 15., 16., 17.img
Die Familie
img

img16. Άκουσε τώρα εφτά μικρά κείμενα. Βρες ποιο κείμενο ταιριάζει σε κάθε εικόνα:exercise

  Hörtext Bild  
  1    
  2    
  3    
  4    
  5    
  6    
  7    
img
Die Familie
imgimg
img

17.Ψάχνω στο λεξικό!

A. Ξέροντας το αλφάβητο, μπορείς να αναζητάς άγνωστες λέξεις στο λεξικό. Ποια από τις δύο λέξεις

στα παρακάτω ζευγάρια θα συναντήσεις πρώτη στο λεξικό; Yπογράμμισε:

a) Bruder - Cousin
b) Tante - Schwester
c) Opa - VaterΠοιο γράμμα της λέξης σε βοηθάει στην αναζήτηση των λέξεων; ___________________________________

d
Β. Ποιο γράμμα της λέξης σε βοηθάει στην αναζήτηση των ακόλουθων λέξεων; _______________________

d) Opa - Oma
e) Oma - Onkel
f) Foto - Freund

C. Ψάξε στο λεξικό τι σημαίνουν οι παρακάτω λέξεις. Ποιές είναι οι αντίστοιχες ελληνικές λέξεις;

 

 

Neffe _________

Kind _________

Frau _________

Sohn _________

Nichte _________

Mann _________

Tochter _________

 

D. Στο λεξικό μπορείς να βρεις και το άρθρο των ουσιαστικών:

Vater (m) Mutter (m) Foto (n)
img img img
γένος γένος γένος

 

m = maskulin img = der    f = feminin img = _____    n = neutrum img = _____

Βρες και γράψε τα άρθρα των ουσιαστικών.

_________Neffe

_________Kind

_________ Frau

_________ Sohn

_________Nichte

_________Mann

_________Tochter

 
Die Familie
img

18. Είναι Σάββατο απόγευμα. Η Μαρία-Χριστίνε και ο Ανδρέας δείχνουν στην Carmen που μπορεί κανείς

να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του στο Βερολίνο.
Βρες τα μέρη στο χάρτη (σελ. 4/5 του Arbeitsbuch).
Εσύ πού θα ήθελες να πας;

d

Die Familie
imgimg

Grammatik

1. Verben (ρήματα)

2. Possessivpronomen (κτητική αντωνυμία)

 

 

der Vater

die Mutter

das Foto

die Eltern

ich

mein Vater

meine Mutter

mein Foto

meine Eltern

du

dein Vater

deine Mutter

dein Foto

deine Eltern

 

3. Der Hauptsatz (η κύρια πρόταση)

 

img

Το ρήμα στην

κύρια πρόταση

είναι πάντα στη

δεύτερη θέση!

 

4. und (και)

 

img
Die Familie
img

 

Wortschatz

1. Nomen und ihre Artikel: (ουσιαστικά και τα άρθρα τους)

a) die Familie: (η οικογένεια)

der Opa / der Großvater
der Vater
der Bruder
der Onkel
der Cousin
der Sohn
der Neffe
der Mann
die Oma / die Großmutter
die Mutter
die Schwester
die Tante
die Cousine
die Tochter
die Nichte
das Baby
das Kind
b) Berufe: (επαγγέλματα)
der Ingenieur, der Informatiker, der Lehrer
die Verkäuferin, die Sekretärin, die Ärztin
c) Andere Nomen: (άλλα ουσιαστικά)
das Alphabet, das Foto
die Großeltern
die Eltern
die Zwillinge
die Geschwister
2. Zahllen: (αριθμοί)
10 zehn
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig

60 sechzig

70 siebzig

80 achtzig

90 neunzig

100 hundert

  3. Verben: (ρήματα)
schreiben
4. Fragewörter:
(ερωτηματικές λέξεις)
Wer?
 

5. begrüßen: (χαιρετώ)

Guten Abend!

6. Lokale Angaben: (τοπικοί προσδιορισμοί)
links, rechts, in der Mitte
7. Ausdrücke: (εκφράσεις)
Wie geht es dir?