Παρουσίαση, Λεπτομέρειες της σκηνής της δημιουργίας από την Καπέλα Σιξτίνα, Κεφάλαιο Ε', 26. «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ'εικόνα ημετέραν καί καθ'ομοίωσιν»: η δημιουργία του ανθρώπου

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.