Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Ε', 28. O δηµιουργός Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους όλου του κόσµου

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.