Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Ε', 26. «Ποιήσωμεν άνθρωπο κατ'εικόνα ημετέραν και καθ'ομοίωσιν: η δημιουργία του ανθρώπου

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.